Mottakere av uførepensjon etter diagnose, alder og kjønn. Pr. 31.12.2009. Kvinner og menn. Prosent.

I alt 18-39 40-49 50-59 60-64 65-67
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Infeksjons- og parasittsykdommer 0,7 0,3 0,6 0,7 0,9 0,8
Svulster 2,5 0,9 1,4 2,2 3,2 3,4
Sykdommer i blod og bloddannende organer 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer 1,7 1,4 1,7 1,7 1,7 1,9
-Diabetes mellitus 0,9 0,5 0,8 0,9 1,0 1,1
Psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser 30,6 57,5 45,3 31,5 21,3 18,7
-Organiske psykiske lidelser/schizofrene og paranoide lidelser 4,2 10,3 8,0 4,1 2,1 1,7
-Affektive lidelser (stemningslidelser) 5,4 3,0 6,1 5,8 5,5 5,4
-Nevroser og atferds- og personlighetsforstyrrelser 15,2 23,6 21,4 16,5 11,2 9,6
-Psykiske lidelser på grunn av rusmiddel- eller tablettbruk 1,7 1,1 2,8 2,1 1,1 0,9
-Psykisk utviklingshemming 4,2 19,5 7,1 3,0 1,4 1,1
Sykdommer i nervesystemet 6,9 11,9 9,3 6,9 5,4 4,7
Sykdommer i øyet og øret 1,5 0,9 1,3 1,4 1,7 1,9
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 6,2 0,8 2,1 5,1 8,8 10,7
-Iskemiske hjertesykdommer 2,2 0,1 0,3 1,6 3,3 4,1
-Hjernekarsykdommer 2,1 0,5 1,1 1,9 2,7 3,1
Sykdommer i åndedrettssystemet 2,4 0,5 1,2 2,1 3,2 3,3
-Astma 1,0 0,4 0,8 1,0 1,2 1,2
Sykdommer i fordøyelsessystemet 1,2 0,7 1,4 1,2 1,2 1,1
Sykdommer i hud og underhud 1,6 0,4 1,4 1,8 1,7 1,6
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 31,4 4,6 18,2 32,5 39,2 40,7
-Raumatoid artritt 2,0 0,5 1,4 2,2 2,4 2,3
-Artroser 4,1 0,1 0,6 2,8 6,3 8,2
-Ryggsykdommer 13,0 1,8 7,9 13,8 16,0 16,3
-Uspesifisert reumatisme/myalgi 6,0 1,0 4,5 7,3 6,7 5,7
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4
Medfødte misdannelser og kromosomavvik 2,0 9,5 3,3 1,4 0,8 0,7
Symptomer, tegn 1,1 0,7 0,9 1,1 1,2 1,3
Skader, forgiftninger, og vold 4,7 3,6 6,1 5,0 4,3 4,3
-Skader etter trafikkulykker 1,3 1,3 2,3 1,4 0,9 0,8
Alle andre diagnoser 0,6 0,6 0,9 0,5 0,5 0,6
Diagnose mangler foreløpig 4,4 5,3 4,4 4,4 4,3 3,8

Mottakere av uførepensjon etter diagnose, alder og kjønn. Pr. 31.12.2009. Menn. Prosent.

I alt 18-39 40-49 50-59 60-64 65-67
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Infeksjons- og parasittsykdommer 0,7 0,2 0,7 0,7 1,0 0,8
Svulster 1,9 0,8 1,1 1,7 2,6 2,8
Sykdommer i blod og bloddannende organer 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer 1,7 1,1 1,5 1,7 1,9 1,9
-Diabetes mellitus 1,2 0,4 0,9 1,2 1,4 1,5
Psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser 33,8 61,5 51,9 35,4 21,6 18,0
-Organiske psykiske lidelser/schizofrene og paranoide lidelser 5,8 13,1 11,2 5,6 2,6 1,9
-Affektive lidelser (stemningslidelser) 4,8 2,3 5,1 5,2 5,2 4,9
-Nevroser og atferds- og personlighetsforstyrrelser 15,1 25,3 22,2 16,5 9,9 8,2
-Psykiske lidelser på grunn av rusmiddel- eller tablettbruk 3,0 1,4 4,6 4,2 2,2 1,8
-Psykisk utviklingshemming 5,1 19,4 8,8 3,9 1,7 1,2
Sykdommer i nervesystemet 7,0 11,0 8,4 7,0 5,9 5,0
Sykdommer i øyet og øret 1,6 0,9 1,2 1,4 1,9 2,1
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 9,4 0,7 2,3 7,7 14,2 16,8
-Iskemiske hjertesykdommer 3,9 0,1 0,6 3,1 6,1 7,3
-Hjernekarsykdommer 2,8 0,5 1,0 2,5 3,9 4,6
Sykdommer i åndedrettssystemet 2,5 0,3 1,1 2,2 3,7 3,8
-Astma 0,9 0,2 0,6 0,8 1,1 1,1
Sykdommer i fordøyelsessystemet 1,0 0,4 0,9 1,1 1,2 1,0
Sykdommer i hud og underhud 1,2 0,2 1,0 1,4 1,4 1,3
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 23,7 2,4 12,0 24,6 31,0 33,1
-Raumatoid artritt 1,0 0,1 0,4 1,1 1,4 1,4
-Artroser 3,1 0,1 0,5 2,1 4,8 6,2
-Ryggsykdommer 13,2 1,5 7,4 14,4 16,7 17,5
-Uspesifisert reumatisme/myalgi 1,6 0,3 1,4 2,1 1,8 1,4
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
Medfødte misdannelser og kromosomavvik 2,0 9,3 3,2 1,2 0,6 0,5
Symptomer, tegn 1,0 0,6 0,9 1,0 1,1 1,2
Skader, forgiftninger, og vold 6,2 4,1 7,9 6,8 5,6 5,8
-Skader etter trafikkulykker 1,4 1,5 2,5 1,5 0,9 0,8
Alle andre diagnoser 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6
Diagnose mangler foreløpig 5,0 5,6 4,8 5,0 5,2 4,6

Mottakere av uførepensjon etter diagnose, alder og kjønn. Pr. 31.12.2009. Kvinner. Prosent.

I alt 18-39 40-49 50-59 60-64 65-67
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Infeksjons- og parasittsykdommer 0,7 0,3 0,4 0,6 0,9 0,9
Svulster 2,9 1,1 1,6 2,6 3,7 3,9
Sykdommer i blod og bloddannende organer 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer 1,7 1,7 1,8 1,6 1,6 1,8
-Diabetes mellitus 0,7 0,6 0,8 0,7 0,7 0,8
Psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser 28,2 52,8 40,1 28,8 21,1 19,2
-Organiske psykiske lidelser/schizofrene og paranoide lidelser 3,0 7,0 5,4 3,0 1,7 1,5
-Affektive lidelser (stemningslidelser) 5,9 3,9 6,8 6,2 5,7 5,8
-Nevroser og atferds- og personlighetsforstyrrelser 15,2 21,6 20,7 16,4 12,2 10,6
-Psykiske lidelser på grunn av rusmiddel- eller tablettbruk 0,6 0,7 1,4 0,7 0,3 0,3
-Psykisk utviklingshemming 3,4 19,5 5,8 2,4 1,2 1,0
Sykdommer i nervesystemet 6,8 12,9 10,0 6,8 5,0 4,4
Sykdommer i øyet og øret 1,5 1,0 1,5 1,4 1,5 1,7
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 3,8 1,0 1,9 3,2 4,9 6,1
-Iskemiske hjertesykdommer 0,9 0,1 0,2 0,6 1,3 1,7
-Hjernekarsykdommer 1,6 0,6 1,1 1,5 1,9 2,0
Sykdommer i åndedrettssystemet 2,2 0,8 1,3 2,1 2,8 2,9
-Astma 1,2 0,6 1,0 1,2 1,3 1,3
Sykdommer i fordøyelsessystemet 1,3 1,0 1,7 1,3 1,1 1,1
Sykdommer i hud og underhud 1,9 0,6 1,8 2,1 2,0 1,8
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 37,3 7,1 23,0 38,0 45,1 46,3
-Raumatoid artritt 2,8 0,9 2,2 3,0 3,1 3,0
-Artroser 4,9 0,2 0,7 3,3 7,5 9,7
-Ryggsykdommer 12,9 2,2 8,3 13,4 15,4 15,5
-Uspesifisert reumatisme/myalgi 9,3 1,8 6,9 11,0 10,2 9,0
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
Medfødte misdannelser og kromosomavvik 2,0 9,7 3,3 1,5 0,9 0,8
Symptomer, tegn 1,1 0,8 1,0 1,1 1,3 1,3
Skader, forgiftninger, og vold 3,6 3,1 4,7 3,8 3,3 3,3
-Skader etter trafikkulykker 1,2 1,1 2,2 1,3 0,9 0,8
Alle andre diagnoser 0,7 0,8 1,2 0,6 0,5 0,7
Diagnose mangler foreløpig 3,9 5,0 4,1 4,0 3,7 3,2

Mottakere av uførepensjon etter diagnose, alder og kjønn. Pr. 31.12.2009. Kvinner og menn. Antall.

I alt 18-39 40-49 50-59 60-64 65-67
I alt 296 300 23 837 42 403 96 612 93 953 39 495
Infeksjons- og parasittsykdommer 2 141 64 235 636 875 331
Svulster 7 350 226 573 2 156 3 039 1 356
Sykdommer i blod og bloddannende organer 740 38 118 272 225 87
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer 5 005 329 716 1 602 1 625 733
-Diabetes mellitus 2 760 108 359 891 968 434
Psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser 90 700 13 703 19 201 30 413 20 004 7 379
-Organiske psykiske lidelser/schizofrene og paranoide lidelser 12 413 2 453 3 374 3 968 1 952 666
-Affektive lidelser (stemningslidelser) 16 125 725 2 570 5 567 5 132 2 131
-Nevroser og atferds- og personlighetsforstyrrelser 44 917 5 626 9 060 15 913 10 534 3 784
-Psykiske lidelser på grunn av rusmiddel- eller tablettbruk 4 931 256 1 189 2 069 1 044 373
-Psykisk utviklingshemming 12 314 4 643 3 008 2 896 1 342 425
Sykdommer i nervesystemet 20 381 2 825 3 954 6 683 5 074 1 845
Sykdommer i øyet og øret 4 455 224 561 1 338 1 595 737
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 18 493 198 883 4 894 8 284 4 234
-Iskemiske hjertesykdommer 6 461 16 148 1 578 3 104 1 615
-Hjernekarsykdommer 6 195 121 451 1 839 2 550 1 234
Sykdommer i åndedrettssystemet 6 991 126 515 2 073 2 989 1 288
-Astma 3 068 95 342 1 000 1 149 482
Sykdommer i fordøyelsessystemet 3 452 166 576 1 206 1 087 417
Sykdommer i hud og underhud 4 697 89 612 1 744 1 613 639
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 93 036 1 096 7 711 31 362 36 811 16 056
-Raumatoid artritt 5 994 108 605 2 124 2 251 906
-Artroser 12 219 25 254 2 740 5 960 3 240
-Ryggsykdommer 38 601 439 3 357 13 348 15 001 6 456
-Uspesifisert reumatisme/myalgi 17 749 230 1 903 7 095 6 269 2 252
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 864 52 115 279 278 140
Medfødte misdannelser og kromosomavvik 5 954 2 260 1 385 1 327 714 268
Symptomer, tegn 3 245 159 400 1 026 1 154 506
Skader, forgiftninger, og vold 14 011 864 2 587 4 829 4 015 1 716
-Skader etter trafikkulykker 3 747 306 975 1 339 826 301
Alle andre diagnoser 1 833 151 394 530 511 247
Diagnose mangler foreløpig 12 952 1 267 1 867 4 242 4 060 1 516

Mottakere av uførepensjon etter diagnose, alder og kjønn. Pr. 31.12.2009. Menn. Antall.

I alt 18-39 40-49 50-59 60-64 65-67
I alt 127 864 12 758 18 663 39 848 39 620 16 975
Infeksjons- og parasittsykdommer 950 27 131 285 379 128
Svulster 2 456 103 196 661 1 017 479
Sykdommer i blod og bloddannende organer 335 21 61 131 85 37
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer 2 207 144 283 695 761 324
-Diabetes mellitus 1 511 46 170 480 565 250
Psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser 43 222 7 850 9 683 14 092 8 545 3 052
-Organiske psykiske lidelser/schizofrene og paranoide lidelser 7 365 1 673 2 099 2 248 1 020 325
-Affektive lidelser (stemningslidelser) 6 188 290 953 2 065 2 051 829
-Nevroser og atferds- og personlighetsforstyrrelser 19 271 3 229 4 140 6 582 3 932 1 388
-Psykiske lidelser på grunn av rusmiddel- eller tablettbruk 3 855 180 854 1 658 860 303
-Psykisk utviklingshemming 6 543 2 478 1 637 1 539 682 207
Sykdommer i nervesystemet 8 975 1 401 1 576 2 807 2 341 850
Sykdommer i øyet og øret 1 998 116 216 546 757 363
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 12 057 92 434 3 067 5 611 2 853
-Iskemiske hjertesykdommer 4 995 10 106 1 220 2 418 1 241
-Hjernekarsykdommer 3 562 59 195 996 1 537 775
Sykdommer i åndedrettssystemet 3 211 37 199 867 1 462 646
-Astma 1 088 27 115 333 419 194
Sykdommer i fordøyelsessystemet 1 303 53 162 441 472 175
Sykdommer i hud og underhud 1 559 24 191 574 545 225
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 30 285 310 2 246 9 809 12 297 5 623
-Raumatoid artritt 1 297 9 81 427 544 236
-Artroser 3 917 8 93 856 1 905 1 055
-Ryggsykdommer 16 913 191 1 376 5 754 6 621 2 971
-Uspesifisert reumatisme/myalgi 2 068 36 255 835 711 231
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 357 22 34 107 134 60
Medfødte misdannelser og kromosomavvik 2 593 1 184 599 474 252 84
Symptomer, tegn 1 319 74 166 415 452 212
Skader, forgiftninger, og vold 7 913 524 1 481 2 696 2 235 977
-Skader etter trafikkulykker 1 737 189 464 596 358 130
Alle andre diagnoser 686 60 111 183 233 99
Diagnose mangler foreløpig 6 438 716 894 1 998 2 042 788

Mottakere av uførepensjon etter diagnose, alder og kjønn. Pr. 31.12.2009. Kvinner. Antall.

I alt 18-39 40-49 50-59 60-64 65-67
I alt 168 436 11 079 23 740 56 764 54 333 22 520
Infeksjons- og parasittsykdommer 1 191 37 104 351 496 203
Svulster 4 894 123 377 1 495 2 022 877
Sykdommer i blod og bloddannende organer 405 17 57 141 140 50
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer 2 798 185 433 907 864 409
-Diabetes mellitus 1 249 62 189 411 403 184
Psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser 47 478 5 853 9 518 16 321 11 459 4 327
-Organiske psykiske lidelser/schizofrene og paranoide lidelser 5 048 780 1 275 1 720 932 341
-Affektive lidelser (stemningslidelser) 9 937 435 1 617 3 502 3 081 1 302
-Nevroser og atferds- og personlighetsforstyrrelser 25 646 2 397 4 920 9 331 6 602 2 396
-Psykiske lidelser på grunn av rusmiddel- eller tablettbruk 1 076 76 335 411 184 70
-Psykisk utviklingshemming 5 771 2 165 1 371 1 357 660 218
Sykdommer i nervesystemet 11 406 1 424 2 378 3 876 2 733 995
Sykdommer i øyet og øret 2 457 108 345 792 838 374
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 6 436 106 449 1 827 2 673 1 381
-Iskemiske hjertesykdommer 1 466 6 42 358 686 374
-Hjernekarsykdommer 2 633 62 256 843 1 013 459
Sykdommer i åndedrettssystemet 3 780 89 316 1 206 1 527 642
-Astma 1 980 68 227 667 730 288
Sykdommer i fordøyelsessystemet 2 149 113 414 765 615 242
Sykdommer i hud og underhud 3 138 65 421 1 170 1 068 414
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 62 751 786 5 465 21 553 24 514 10 433
-Raumatoid artritt 4 697 99 524 1 697 1 707 670
-Artroser 8 302 17 161 1 884 4 055 2 185
-Ryggsykdommer 21 688 248 1 981 7 594 8 380 3 485
-Uspesifisert reumatisme/myalgi 15 681 194 1 648 6 260 5 558 2 021
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 507 30 81 172 144 80
Medfødte misdannelser og kromosomavvik 3 361 1 076 786 853 462 184
Symptomer, tegn 1 926 85 234 611 702 294
Skader, forgiftninger, og vold 6 098 340 1 106 2 133 1 780 739
-Skader etter trafikkulykker 2 010 117 511 743 468 171
Alle andre diagnoser 1 147 91 283 347 278 148
Diagnose mangler foreløpig 6 514 551 973 2 244 2 018 728