Legemeldte sykefraværstilfeller 3 kvartal 2004-2013. Fylke og kjønn. Totalt, gradert sykmelding.

Graderte sykefraværstilfeller 3 kvartal 2004-2013. Fylke og kjønn. Prosent