Legemeldte sykefraværstilfeller 3 kv 2004-2013. Diagnose og kjønn. Antall.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller
I alt 367 182 388 336 408 574 421 195 455 431 497 876 434 426 431 261 411 597 411 297
Allment og uspesifisert 18 513 20 183 22 324 23 807 26 552 29 353 24 727 25 399 25 118 24 505
Sykdom fordøyelses organene 21 508 23 036 25 063 26 749 30 785 29 471 27 413 28 415 28 011 28 903
Hjertekar sykd. 12 251 12 750 13 655 13 901 14 415 14 978 13 709 13 689 13 361 12 996
Muskel/skjelett-lidelser 143 236 149 951 152 725 157 873 169 280 168 275 158 190 154 497 147 200 149 807
... herav rygglidelser 41 953 43 764 43 987 46 088 48 807 47 770 45 040 42 640 40 310 40 608
... herav nakke/skulder/arm 31 388 33 139 33 644 35 380 37 899 37 627 35 093 34 564 32 750 32 654
Sykdom nervesystemet 16 819 18 447 18 873 19 846 21 678 22 307 20 824 21 175 20 774 21 621
Psykiske lidelser 49 401 51 617 55 350 56 434 63 416 67 715 63 205 63 859 59 650 61 131
... herav lettere psykiske lid 17 474 21 945 25 392 27 757 32 467 35 646 33 639 35 445 33 576 35 437
... herav angst/depressive lid 30 066 27 771 27 863 26 485 28 208 29 430 26 885 25 843 23 472 23 005
Sykdommer i luftveiene 46 749 51 193 56 841 58 298 59 717 96 154 60 230 59 552 55 776 49 699
Svangerskaps-sykdommer 18 584 19 543 20 330 20 966 23 471 23 828 22 658 21 744 20 175 20 338
Andre lidelser 40 121 41 616 43 413 43 321 46 117 45 795 43 470 42 931 41 532 42 297

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller
Menn I alt 149 693 156 966 164 674 168 163 181 925 196 703 167 462 165 787 159 183 159 155
Allment og uspesifisert 7 608 8 301 9 015 9 453 10 620 11 183 9 237 9 505 9 336 9 120
Sykdom fordøyelses organene 9 825 10 250 11 096 11 752 13 328 12 702 11 642 11 785 11 839 12 416
Hjertekar sykd. 6 999 7 222 7 760 7 676 8 129 8 450 7 681 7 839 7 709 7 331
Muskel/skjelett-lidelser 65 628 68 264 69 463 71 065 76 946 75 643 69 639 67 782 65 107 66 726
... herav rygglidelser 20 846 21 950 21 877 22 873 24 350 23 695 21 722 20 705 19 666 19 878
... herav nakke/skulder/arm 12 132 12 755 13 063 13 293 14 846 14 732 13 498 13 325 12 799 13 076
Sykdom nervesystemet 6 315 6 915 6 838 7 162 7 639 7 687 7 060 7 216 6 867 7 176
Psykiske lidelser 17 594 18 337 19 593 19 668 22 343 23 793 21 803 21 429 20 136 20 657
... herav lettere psykiske lid 6 016 7 554 8 620 9 336 10 914 11 917 10 933 11 259 10 629 11 346
... herav angst/depressive lid 10 537 9 758 9 813 9 127 9 961 10 564 9 464 8 905 8 245 7 947
Sykdommer i luftveiene 19 133 20 722 22 957 23 685 24 172 38 959 23 206 23 487 22 039 19 362
Svangerskaps-sykdommer 78 65 100 104 94 80 81 78 71 57
Andre lidelser 16 513 16 890 17 852 17 598 18 654 18 206 17 113 16 666 16 079 16 310

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller
Kvinner I alt 217 489 231 370 243 900 253 032 273 506 301 173 266 964 265 474 252 414 252 142
Allment og uspesifisert 10 905 11 882 13 309 14 354 15 932 18 170 15 490 15 894 15 782 15 385
Sykdom fordøyelses organene 11 683 12 786 13 967 14 997 17 457 16 769 15 771 16 630 16 172 16 487
Hjertekar sykd. 5 252 5 528 5 895 6 225 6 286 6 528 6 028 5 850 5 652 5 665
Muskel/skjelett-lidelser 77 608 81 687 83 262 86 808 92 334 92 632 88 551 86 715 82 093 83 081
... herav rygglidelser 21 107 21 814 22 110 23 215 24 457 24 075 23 318 21 935 20 644 20 730
... herav nakke/skulder/arm 19 256 20 384 20 581 22 087 23 053 22 895 21 595 21 239 19 951 19 578
Sykdom nervesystemet 10 504 11 532 12 035 12 684 14 039 14 620 13 764 13 959 13 907 14 445
Psykiske lidelser 31 807 33 280 35 757 36 766 41 073 43 922 41 402 42 430 39 514 40 474
... herav lettere psykiske lid 11 458 14 391 16 772 18 421 21 553 23 729 22 706 24 186 22 947 24 091
... herav angst/depressive lid 19 529 18 013 18 050 17 358 18 247 18 866 17 421 16 938 15 227 15 058
Sykdommer i luftveiene 27 616 30 471 33 884 34 613 35 545 57 195 37 024 36 065 33 737 30 337
Svangerskaps-sykdommer 18 506 19 478 20 230 20 862 23 377 23 748 22 577 21 666 20 104 20 281
Andre lidelser 23 608 24 726 25 561 25 723 27 463 27 589 26 357 26 265 25 453 25 987

Sykefraværstilfeller 3 kv 2004-2013. Diagnose og kjønn. Prosent.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller %
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 5,0 5,2 5,5 5,7 5,8 5,9 5,7 5,9 6,1 6,0
Sykdom fordøyelses organene 5,9 5,9 6,1 6,4 6,8 5,9 6,3 6,6 6,8 7,0
Hjertekar sykd. 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,0 3,2 3,2 3,2 3,2
Muskel/skjelett-lidelser 39,0 38,6 37,4 37,5 37,2 33,8 36,4 35,8 35,8 36,4
... herav rygglidelser 11,4 11,3 10,8 10,9 10,7 9,6 10,4 9,9 9,8 9,9
... herav nakke/skulder/arm 8,5 8,5 8,2 8,4 8,3 7,6 8,1 8,0 8,0 7,9
Sykdom nervesystemet 4,6 4,8 4,6 4,7 4,8 4,5 4,8 4,9 5,0 5,3
Psykiske lidelser 13,5 13,3 13,5 13,4 13,9 13,6 14,5 14,8 14,5 14,9
... herav lettere psykiske lid 4,8 5,7 6,2 6,6 7,1 7,2 7,7 8,2 8,2 8,6
... herav angst/depressive lid 8,2 7,2 6,8 6,3 6,2 5,9 6,2 6,0 5,7 5,6
Sykdommer i luftveiene 12,7 13,2 13,9 13,8 13,1 19,3 13,9 13,8 13,6 12,1
Svangerskaps-sykdommer 5,1 5,0 5,0 5,0 5,2 4,8 5,2 5,0 4,9 4,9
Andre lidelser 10,9 10,7 10,6 10,3 10,1 9,2 10,0 10,0 10,1 10,3

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller %
Menn I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 5,1 5,3 5,5 5,6 5,8 5,7 5,5 5,7 5,9 5,7
Sykdom fordøyelses organene 6,6 6,5 6,7 7,0 7,3 6,5 7,0 7,1 7,4 7,8
Hjertekar sykd. 4,7 4,6 4,7 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,8 4,6
Muskel/skjelett-lidelser 43,8 43,5 42,2 42,3 42,3 38,5 41,6 40,9 40,9 41,9
... herav rygglidelser 13,9 14,0 13,3 13,6 13,4 12,0 13,0 12,5 12,4 12,5
... herav nakke/skulder/arm 8,1 8,1 7,9 7,9 8,2 7,5 8,1 8,0 8,0 8,2
Sykdom nervesystemet 4,2 4,4 4,2 4,3 4,2 3,9 4,2 4,4 4,3 4,5
Psykiske lidelser 11,8 11,7 11,9 11,7 12,3 12,1 13,0 12,9 12,6 13,0
... herav lettere psykiske lid 4,0 4,8 5,2 5,6 6,0 6,1 6,5 6,8 6,7 7,1
... herav angst/depressive lid 7,0 6,2 6,0 5,4 5,5 5,4 5,7 5,4 5,2 5,0
Sykdommer i luftveiene 12,8 13,2 13,9 14,1 13,3 19,8 13,9 14,2 13,8 12,2
Svangerskaps-sykdommer 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andre lidelser 11,0 10,8 10,8 10,5 10,3 9,3 10,2 10,1 10,1 10,2

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller %
Kvinner I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 5,0 5,1 5,5 5,7 5,8 6,0 5,8 6,0 6,3 6,1
Sykdom fordøyelses organene 5,4 5,5 5,7 5,9 6,4 5,6 5,9 6,3 6,4 6,5
Hjertekar sykd. 2,4 2,4 2,4 2,5 2,3 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2
Muskel/skjelett-lidelser 35,7 35,3 34,1 34,3 33,8 30,8 33,2 32,7 32,5 33,0
... herav rygglidelser 9,7 9,4 9,1 9,2 8,9 8,0 8,7 8,3 8,2 8,2
... herav nakke/skulder/arm 8,9 8,8 8,4 8,7 8,4 7,6 8,1 8,0 7,9 7,8
Sykdom nervesystemet 4,8 5,0 4,9 5,0 5,1 4,9 5,2 5,3 5,5 5,7
Psykiske lidelser 14,6 14,4 14,7 14,5 15,0 14,6 15,5 16,0 15,7 16,1
... herav lettere psykiske lid 5,3 6,2 6,9 7,3 7,9 7,9 8,5 9,1 9,1 9,6
... herav angst/depressive lid 9,0 7,8 7,4 6,9 6,7 6,3 6,5 6,4 6,0 6,0
Sykdommer i luftveiene 12,7 13,2 13,9 13,7 13,0 19,0 13,9 13,6 13,4 12,0
Svangerskaps-sykdommer 8,5 8,4 8,3 8,2 8,5 7,9 8,5 8,2 8,0 8,0
Andre lidelser 10,9 10,7 10,5 10,2 10,0 9,2 9,9 9,9 10,1 10,3