Legemeldte sykefraværstilfeller 3 kv 2004-2013. Diagnose og kjønn. Antall.

 

 

 

 

Sykefraværstilfeller 3 kv 2004-2013. Diagnose og kjønn. Prosent.