Gjennomsnittlig varighet av avsluttede tilfeller som er påbegynt i 3 kv 2003-2012.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet
I alt 46,7 42,6 44,8 42,9 44,3 44,0 42,4 46,0 43,9 45,4
Østfold 54,2 48,1 50,3 48,3 50,5 50,6 49,5 55,1 49,3 52,3
Akershus 42,6 39,5 42,1 38,9 40,9 39,7 37,9 40,9 39,5 40,4
Oslo 38,9 35,7 37,3 35,9 37,1 35,8 33,5 36,4 34,6 36,2
Hedmark 55,3 51,8 55,2 52,2 55,5 53,8 52,6 55,2 55,0 58,5
Oppland 53,8 48,3 51,9 50,2 51,6 51,4 50,8 53,3 49,4 52,9
Buskerud 49,8 44,5 45,6 43,5 44,6 43,6 42,3 46,9 43,7 46,7
Vestfold 51,9 48,4 49,3 47,8 49,5 49,2 47,0 49,8 48,1 50,5
Telemark 54,6 47,1 51,9 47,0 48,8 49,6 47,5 50,1 49,5 49,4
Aust-Agder 57,3 50,6 54,7 51,1 50,8 51,2 52,5 59,2 53,2 56,9
Vest-Agder 54,6 48,8 51,8 50,2 50,6 49,1 50,7 54,6 50,3 54,1
Rogaland 41,1 36,8 38,7 36,5 37,3 36,7 35,9 39,5 37,9 37,6
Hordaland 42,7 38,0 40,1 39,0 40,5 40,5 38,1 41,8 40,4 41,5
Sogn og Fjordane 43,6 41,5 44,3 44,3 45,1 46,1 43,0 47,9 45,4 47,4
Møre og Romsdal 46,0 43,2 45,6 44,1 45,9 46,1 46,0 50,9 47,9 48,2
Sør-Trøndelag 49,2 45,9 47,3 46,5 46,5 47,8 47,0 50,3 48,0 49,5
Nord-Trøndelag 55,3 49,9 53,7 51,9 54,3 56,3 52,4 57,6 54,8 55,9
Nordland 50,9 45,4 47,6 48,0 48,5 48,6 49,8 53,1 53,8 54,1
Troms 44,5 46,1 44,6 42,8 44,6 46,2 44,2 47,1 47,2 47,6
Finnmark 44,1 40,6 42,6 42,2 44,4 43,7 44,4 43,8 43,8 44,3
Annet 55,1 47,2 51,7 29,1 51,9 62,5 93,6 17,0 252 26,8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet
Menn I alt 43,8 39,3 40,6 38,7 39,5 40,3 39,3 42,6 40,3 41,9
Østfold 51,1 45,6 45,1 45,5 46,3 48,8 47,2 52,7 47,7 49,9
Akershus 38,1 35,8 38,3 34,1 35,7 35,9 33,7 37,6 36,2 37,4
Oslo 36,8 33,4 34,0 32,4 33,5 32,9 31,2 33,5 32,2 33,9
Hedmark 49,6 46,1 48,1 47,6 49,2 50,1 49,6 52,5 50,4 53,5
Oppland 50,6 44,5 46,5 45,5 45,4 46,9 49,3 49,7 45,9 48,9
Buskerud 46,7 40,4 41,5 40,0 39,1 41,4 40,6 44,2 39,1 44,6
Vestfold 50,0 47,1 44,0 43,0 45,9 45,1 42,8 46,7 46,3 47,7
Telemark 51,4 42,6 47,5 43,1 46,4 46,8 44,3 45,6 45,1 46,5
Aust-Agder 53,9 47,6 50,4 44,7 45,5 46,1 49,2 55,6 46,7 51,5
Vest-Agder 51,9 43,5 45,8 43,8 43,6 44,7 47,6 48,0 46,3 49,9
Rogaland 38,0 33,1 33,5 32,0 32,7 32,9 32,4 36,1 33,4 33,1
Hordaland 39,7 34,0 36,6 35,2 35,9 36,1 34,4 38,2 36,5 36,9
Sogn og Fjordane 42,1 41,8 40,1 40,2 41,0 43,8 42,0 42,2 40,3 44,8
Møre og Romsdal 41,6 39,4 41,1 39,6 37,9 40,0 42,9 47,0 42,5 43,2
Sør-Trøndelag 44,8 41,6 41,8 42,1 40,7 44,0 40,7 45,7 43,1 42,2
Nord-Trøndelag 50,0 45,5 49,2 46,1 48,3 47,8 48,9 54,1 51,5 53,7
Nordland 48,0 41,7 44,3 41,1 43,2 44,3 47,0 47,5 48,7 50,5
Troms 44,3 43,5 42,2 39,2 41,6 43,4 41,1 45,2 42,9 46,0
Finnmark 46,4 42,2 42,8 42,4 42,8 41,3 44,5 44,9 42,7 45,4
Annet 23,4 26,6 13,4 13,6 88,5 21,1 91,7 17,0 . 7,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet
Kvinner I alt 48,9 45,0 47,8 45,9 47,7 46,6 44,6 48,3 46,3 47,7
Østfold 56,9 50,1 54,3 50,4 53,8 52,1 51,1 56,7 50,5 54,0
Akershus 45,7 42,0 44,6 42,0 44,5 42,3 40,7 42,9 41,5 42,3
Oslo 40,2 37,3 39,4 38,2 39,5 37,8 35,1 38,2 36,1 37,7
Hedmark 59,8 56,2 60,6 55,7 60,2 56,6 54,7 57,0 58,1 62,1
Oppland 56,3 51,3 56,0 53,7 56,2 54,8 51,9 55,7 51,8 55,5
Buskerud 52,2 47,6 48,6 46,2 48,5 45,3 43,4 48,6 46,8 48,0
Vestfold 53,4 49,3 53,1 51,3 52,1 52,1 50,0 51,9 49,3 52,3
Telemark 57,1 50,6 55,3 50,1 50,7 51,7 49,9 53,1 52,5 51,5
Aust-Agder 60,0 53,0 58,2 56,5 55,2 55,3 54,9 61,8 57,8 60,8
Vest-Agder 57,1 53,4 57,2 55,7 56,4 52,7 53,2 59,2 53,3 57,3
Rogaland 43,5 39,8 43,1 40,1 40,8 39,6 38,4 41,9 41,1 40,8
Hordaland 44,9 41,1 42,8 41,8 43,9 43,6 40,6 44,2 42,9 44,8
Sogn og Fjordane 44,7 41,4 47,5 47,5 47,9 47,8 43,8 51,7 48,8 49,2
Møre og Romsdal 49,4 46,0 49,0 47,4 51,8 50,7 48,3 53,6 51,4 51,8
Sør-Trøndelag 52,5 49,1 51,4 49,7 50,5 50,5 51,2 53,3 51,3 54,6
Nord-Trøndelag 59,4 53,4 57,3 56,6 58,8 62,7 54,8 59,9 56,9 57,5
Nordland 52,8 48,0 49,9 52,8 52,3 51,7 51,8 56,9 57,2 56,5
Troms 44,5 47,8 46,2 45,1 46,5 48,0 46,1 48,2 49,7 48,6
Finnmark 42,6 39,7 42,6 42,1 45,5 45,3 44,2 43,1 44,5 43,6
Annet 69,5 57,5 62,9 40,1 43,7 86,6 94,1 . 252 33,3

Gjennomsnittlig varighet av avsluttede tilfeller som er påbegynt i 3 kv 2003-2012. kjønn. Prosent.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik %
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Østfold 116,1 113,0 112,3 112,7 114,1 115,2 116,6 119,8 112,3 115,3
Akershus 91,2 92,8 94,0 90,6 92,4 90,4 89,4 88,9 89,9 89,0
Oslo 83,3 84,0 83,3 83,7 83,8 81,5 79,1 79,1 78,7 79,8
Hedmark 118,3 121,7 123,3 121,7 125,2 122,5 124,0 120,0 125,2 129,1
Oppland 115,1 113,6 116,0 117,0 116,4 116,9 119,8 115,8 112,6 116,5
Buskerud 106,7 104,6 101,8 101,5 100,6 99,3 99,7 101,8 99,5 102,9
Vestfold 111,2 113,7 110,2 111,5 111,6 111,9 110,8 108,2 109,5 111,3
Telemark 116,9 110,7 116,0 109,6 110,1 112,8 112,0 108,9 112,8 109,0
Aust-Agder 122,6 118,8 122,1 119,2 114,7 116,5 123,7 128,5 121,1 125,4
Vest-Agder 117,0 114,6 115,8 117,0 114,1 111,6 119,4 118,6 114,6 119,3
Rogaland 88,0 86,4 86,6 85,2 84,1 83,4 84,5 85,9 86,4 82,8
Hordaland 91,4 89,4 89,7 90,9 91,4 92,1 89,7 90,8 91,9 91,6
Sogn og Fjordane 93,3 97,6 99,0 103,4 101,7 104,9 101,4 104,1 103,4 104,4
Møre og Romsdal 98,5 101,4 101,9 102,9 103,5 104,8 108,5 110,7 109,0 106,3
Sør-Trøndelag 105,4 107,9 105,6 108,5 105,0 108,7 110,7 109,2 109,4 109,2
Nord-Trøndelag 118,5 117,3 120,1 121,1 122,5 128,1 123,4 125,2 124,8 123,3
Nordland 108,9 106,6 106,4 111,9 109,5 110,6 117,4 115,4 122,5 119,4
Troms 95,2 108,3 99,8 99,8 100,6 105,1 104,3 102,3 107,4 105,0
Finnmark 94,4 95,4 95,2 98,4 100,2 99,5 104,6 95,1 99,8 97,7
Annet 118,0 110,8 115,5 67,8 117,1 142,1 220,7 36,9 573,8 59,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik %
Menn I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Østfold 116,7 116,2 111,2 117,7 117,2 121,1 120,1 123,7 118,5 119,2
Akershus 87,1 91,2 94,3 88,2 90,3 89,2 85,7 88,3 89,9 89,4
Oslo 84,2 85,0 83,7 83,7 84,8 81,6 79,2 78,6 80,0 81,0
Hedmark 113,4 117,5 118,5 123,0 124,4 124,3 126,2 123,2 125,1 127,8
Oppland 115,6 113,4 114,5 117,5 114,7 116,3 125,3 116,6 114,1 116,9
Buskerud 106,7 103,0 102,3 103,3 98,8 102,8 103,3 103,6 97,1 106,6
Vestfold 114,2 120,1 108,5 111,1 116,0 111,9 108,9 109,4 115,1 114,0
Telemark 117,4 108,4 117,0 111,4 117,3 116,3 112,6 107,0 112,1 111,1
Aust-Agder 123,2 121,2 124,1 115,6 115,1 114,5 125,2 130,4 116,1 123,0
Vest-Agder 118,6 110,8 112,7 113,3 110,4 110,9 121,0 112,6 114,9 119,1
Rogaland 86,9 84,3 82,5 82,6 82,7 81,7 82,4 84,7 82,9 79,0
Hordaland 90,7 86,6 90,1 91,0 90,7 89,7 87,5 89,7 90,7 88,1
Sogn og Fjordane 96,2 106,4 98,7 104,0 103,8 108,8 106,8 98,8 100,2 106,9
Møre og Romsdal 95,0 100,3 101,2 102,5 96,0 99,2 109,0 110,2 105,6 103,2
Sør-Trøndelag 102,4 105,9 102,9 108,7 103,0 109,1 103,6 107,2 107,0 100,8
Nord-Trøndelag 114,3 115,8 121,3 119,2 122,1 118,7 124,3 126,8 127,9 128,2
Nordland 109,7 106,1 109,2 106,1 109,3 110,1 119,4 111,3 121,0 120,7
Troms 101,3 110,8 104,1 101,4 105,2 107,7 104,5 106,0 106,6 110,0
Finnmark 106,0 107,4 105,3 109,7 108,3 102,5 113,3 105,3 106,0 108,5
Annet 53,5 67,8 33,0 35,2 223,9 52,5 233,1 39,9 . 16,7

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik %
Kvinner I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Østfold 116,5 111,3 113,6 109,8 112,6 111,8 114,6 117,5 109,0 113,2
Akershus 93,5 93,5 93,4 91,5 93,2 90,7 91,4 89,0 89,7 88,6
Oslo 82,3 82,9 82,4 83,3 82,8 81,2 78,8 79,2 77,9 79,0
Hedmark 122,3 124,9 126,7 121,4 126,2 121,5 122,7 118,2 125,4 130,0
Oppland 115,1 114,1 117,2 116,9 117,7 117,6 116,5 115,5 111,7 116,3
Buskerud 106,8 105,9 101,6 100,5 101,6 97,2 97,5 100,7 100,9 100,6
Vestfold 109,2 109,6 111,2 111,7 109,2 111,9 112,1 107,6 106,4 109,6
Telemark 116,9 112,5 115,8 109,1 106,1 111,0 111,9 110,0 113,4 107,9
Aust-Agder 122,7 117,8 121,7 123,0 115,7 118,7 123,3 128,2 124,8 127,4
Vest-Agder 116,9 118,8 119,8 121,3 118,1 113,1 119,4 122,6 115,0 120,2
Rogaland 89,0 88,4 90,1 87,4 85,5 84,9 86,1 86,9 88,7 85,4
Hordaland 91,9 91,4 89,5 91,0 91,9 93,6 91,2 91,7 92,6 93,8
Sogn og Fjordane 91,5 92,0 99,5 103,5 100,4 102,6 98,2 107,2 105,4 103,0
Møre og Romsdal 101,1 102,4 102,5 103,3 108,4 108,8 108,4 111,1 110,9 108,6
Sør-Trøndelag 107,3 109,2 107,5 108,3 105,8 108,4 114,8 110,5 110,7 114,4
Nord-Trøndelag 121,5 118,7 119,9 123,2 123,1 134,5 123,1 124,2 122,9 120,5
Nordland 108,1 106,8 104,3 115,0 109,5 110,9 116,2 118,0 123,5 118,5
Troms 91,1 106,2 96,6 98,2 97,4 102,9 103,5 99,9 107,2 101,9
Finnmark 87,2 88,3 89,1 91,6 95,3 97,2 99,3 89,3 96,1 91,5
Annet 142,3 127,8 131,7 87,4 91,6 185,8 211,1 . 544,0 69,9