Gjennomsnittlig varighet av avsluttede tilfeller som er påbegynt i 3 kv 2003-2012.

 

 

 

 

Gjennomsnittlig varighet av avsluttede tilfeller som er påbegynt i 3 kv 2003-2012. kjønn. Prosent.