Avsluttede sykefraværstilfeller som er påbegynt i 3 kv 2003-2012. Varighet og antall

 

 

 

 

Avsluttede sykefraværstilfeller som er påbegynt i 3 kv 2003-2012. Kjønn og prosent.