Avsluttede sykefraværstilfeller som er påbegynt i 3 kv 2003-2012. Varighet og antall

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller
I alt 278 409 230 069 249 997 271 519 280 494 293 243 324 579 280 070 276 236 274 337
16 dager og under 167 063 141 172 149 867 165 761 169 600 177 589 203 674 166 772 168 239 164 992
16 dager til 8 uker 57 393 48 044 53 781 57 371 59 316 61 984 62 685 57 950 56 724 56 595
8 uker til 12 uker 11 852 9 723 10 720 11 583 11 851 12 548 13 715 12 996 12 083 11 951
12 uker til 26 uker 19 408 15 009 16 648 17 605 18 757 19 487 21 709 20 503 18 732 19 409
26 uker og over 22 693 16 121 18 981 19 199 20 970 21 635 22 796 21 849 20 458 21 390

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller
Menn I alt 118 367 96 992 105 034 114 186 116 896 122 689 132 633 111 490 109 890 110 498
16 dager og under 73 150 61 664 65 585 72 523 73 979 77 400 86 206 68 709 69 515 68 849
16 dager til 8 uker 24 351 20 137 22 534 24 020 24 536 25 656 25 333 22 943 22 379 22 647
8 uker til 12 uker 4 663 3 635 4 066 4 435 4 441 4 709 5 046 4 789 4 400 4 512
12 uker til 26 uker 7 330 5 496 5 931 6 327 6 544 6 853 7 615 7 258 6 377 6 759
26 uker og over 8 873 6 060 6 918 6 881 7 396 8 071 8 433 7 791 7 219 7 731

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller
Kvinner I alt 160 042 133 077 144 963 157 333 163 598 170 554 191 946 168 580 166 346 163 839
16 dager og under 93 913 79 508 84 282 93 238 95 621 100 189 117 468 98 063 98 724 96 143
16 dager til 8 uker 33 042 27 907 31 247 33 351 34 780 36 328 37 352 35 007 34 345 33 948
8 uker til 12 uker 7 189 6 088 6 654 7 148 7 410 7 839 8 669 8 207 7 683 7 439
12 uker til 26 uker 12 078 9 513 10 717 11 278 12 213 12 634 14 094 13 245 12 355 12 650
26 uker og over 13 820 10 061 12 063 12 318 13 574 13 564 14 363 14 058 13 239 13 659

Avsluttede sykefraværstilfeller som er påbegynt i 3 kv 2003-2012. Kjønn og prosent.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller %
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 dager og under 60,0 61,4 59,9 61,0 60,5 60,6 62,8 59,5 60,9 60,1
16 dager til 8 uker 20,6 20,9 21,5 21,1 21,1 21,1 19,3 20,7 20,5 20,6
8 uker til 12 uker 4,3 4,2 4,3 4,3 4,2 4,3 4,2 4,6 4,4 4,4
12 uker til 26 uker 7,0 6,5 6,7 6,5 6,7 6,6 6,7 7,3 6,8 7,1
26 uker og over 8,2 7,0 7,6 7,1 7,5 7,4 7,0 7,8 7,4 7,8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller %
Menn I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 dager og under 61,8 63,6 62,4 63,5 63,3 63,1 65,0 61,6 63,3 62,3
16 dager til 8 uker 20,6 20,8 21,5 21,0 21,0 20,9 19,1 20,6 20,4 20,5
8 uker til 12 uker 3,9 3,7 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 4,3 4,0 4,1
12 uker til 26 uker 6,2 5,7 5,6 5,5 5,6 5,6 5,7 6,5 5,8 6,1
26 uker og over 7,5 6,2 6,6 6,0 6,3 6,6 6,4 7,0 6,6 7,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller %
Kvinner I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 dager og under 58,7 59,7 58,1 59,3 58,4 58,7 61,2 58,2 59,3 58,7
16 dager til 8 uker 20,6 21,0 21,6 21,2 21,3 21,3 19,5 20,8 20,6 20,7
8 uker til 12 uker 4,5 4,6 4,6 4,5 4,5 4,6 4,5 4,9 4,6 4,5
12 uker til 26 uker 7,5 7,1 7,4 7,2 7,5 7,4 7,3 7,9 7,4 7,7
26 uker og over 8,6 7,6 8,3 7,8 8,3 8,0 7,5 8,3 8,0 8,3