Arkiv - Sykepengestatistikk 3. kvartal 2017

Statistikk per 3.kvartal 2017

 

Tabeller

Utviklingen for sykepenger

 

Nedgang i erstattede sykedager blant ordinære arbeidstakere

Det har vært en nedgang i erstattede sykepengedager for ordinære arbeidstakere på 2,2 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2016. Dette tilsvarer en nedgang 130 900 dager.

Det er små forskjeller mellom kvinner og menn. Kvinner har en nedgang i antall erstattede dager med 2,0 prosent og for menn 2,7 prosent. 

 Oppbrukte sykepengerettigheter

Det er omtrent 500 færre personer som brukte opp sykepengerettighetene sine sammenlignet med samme kvartal i fjor. I 3. kvartal 2017 brukte 8 193 personer opp rettighetene sine. Det er flere kvinner enn menn som bruker sykepengerettighetene. Dette henger sammen med at flere kvinner enn menn er sykmeldt. 

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no