Tabeller

Utviklingen for sykepenger

NAV erstattet 6,9 millioner sykepengedager i 4. kvartal 2019. Sammenlignet med 4. kvartal i fjor er det en økning på 108 000 dager.

I 4. kvartal 2019 brukte 10 150 arbeidstakere opp sykepengerettighetene sine. Dette er en svak økning fra samme kvartal i fjor. Sett over tid er antallet arbeidstakere som bruker sykepengerettighetene sine på vei ned. 

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no