Arkiv - sykepengestatistikk 2. kvartal 2019

Statistikk per 2.kvartal 2019

Tabeller

Utviklingen for sykepenger

NAV erstattet 7,3 millioner sykepengedager i 2. kvartal 2019. Sammenlignet med 2. kvartal i fjor er det en liten nedgang på 52 000 dager.

I 2. kvartal 2019 brukte 8 429 arbeidstakere opp sykepengerettighetene sine. Dette er en liten nedgang fra samme kvartal i fjor. Antallet arbeidstakere som bruker sykepengerettighetene sine er på vei ned. 

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no