Tabeller

Utviklingen for sykepenger

NAV erstattet 5,8 millioner sykepengedager i 3. kvartal 2019. Sammenlignet med 3. kvartal i fjor er det en økning på 136 000 dager.

I 3. kvartal 2019 brukte 7 525 arbeidstakere opp sykepengerettighetene sine. Dette er en liten nedgang fra samme kvartal i fjor. Antallet arbeidstakere som bruker sykepengerettighetene sine er på vei ned. 

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no