Statistikknotat

Tabeller

Pressemelding

Utviklingen i det legemeldte sykefraværet 

Det legemeldte sykefraværet var 4,9 prosent i 2. kvartal 2019. Sammenlignet med samme kvartal i fjor innebærer dette en økning på 2,2 prosent. Økningen var størst hos kvinner hvor sykefraværet gikk fra 6,2 prosent til 6,4 prosent. For menn var sykefraværet stabilt på 3,6 prosent

Størst økning for de eldre arbeidstakerne

Endringene i sykefraværet fra 2. kvartal 2018 til 2. kvartal 2019 for kvinner viser størst økning blant de aller yngste aldersgruppene under 25 år og blant de aller eldste. For menn økte sykefraværet mest for de yngste under 19 år. For menn mellom 50-59 år gikk sykefraværet noe ned.

Størst økning i Sogn og Fjordane

Blant fylkene er det Sogn og Fjordane som har den største økningen i sykefraværet med 9,6 prosent. Deretter fulgte Finnmark med 8,1 prosent oppgang og Nordland med 6,5 prosent. To fylker hadde nedgang i sykefraværet. I Vestfold gikk sykefraværet ned med 3,1 prosent og i Troms med 1,8 prosent. 

Oslo har fremdeles det laveste legemeldte sykefraværet med 4,0 prosent. Finnmark og Nordland har det høyeste sykefraværet med 5,9 prosent

Statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet omfatter bare legemeldt fravær

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 400 03 144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.

Du kan også sende e-post til presse@nav.no

Det samlede sykefraværet (egenmeldt og legemeldt) er tilgjengelig på SSBs nettsider