Arkiv - Rehabiliteringspenger pr. september 1997-2006