Sykefraværet i 2. kvartal: Liten økning til tross for kraftig nedgang i korona