Nye mottakere av AFP, etter kjønn og næring *). 2003-2007. Antall.

2003 2004 2005 2006 2007
I alt 8 939 10 294 11 136 12 992 12 675
Jordbruk, skogbruk og fiske 56 61 53 54 69
Olje- og gassutvinning 32 55 69 115 107
Industri og bergverksdrift 2 043 2 170 2 217 2 480 2 505
Kraft- og vannforsyning 147 159 182 206 229
Bygge og anleggsvirksomhet 562 518 496 495 457
Varehandel, hotell- og restvir 858 928 983 1 134 1 173
Transport og kommunikasjon 615 650 703 857 767
Finanstjenester 310 358 386 471 548
Forretningsm. tj., eiendomsdri 390 456 477 619 584
Offentlig administrasjon 840 1 054 1 200 1 330 1 253
Undervisning 1 332 1 677 2 029 2 486 2 297
Helse og sosiale tjenester 1 391 1 752 1 855 2 261 2 227
Andre sosiale og pers. tjenest 264 307 344 420 403
Uoppgitt 99 149 142 64 56
Kvinner I alt 3 985 4 693 5 271 6 204 6 154
Jordbruk, skogbruk og fiske 11 15 11 17 19
Olje- og gassutvinning 7 8 17 27 17
Industri og bergverksdrift 444 446 483 525 572
Kraft- og vannforsyning 26 23 34 42 44
Bygge og anleggsvirksomhet 62 53 53 45 48
Varehandel, hotell- og restvir 419 466 502 551 568
Transport og kommunikasjon 176 199 214 286 254
Finanstjenester 154 192 199 260 307
Forretningsm. tj., eiendomsdri 152 180 186 248 230
Offentlig administrasjon 430 530 628 670 634
Undervisning 757 878 1 118 1 360 1 330
Helse og sosiale tjenester 1 182 1 502 1 609 1 965 1 946
Andre sosiale og pers. tjenest 114 144 162 185 170
Uoppgitt 51 57 55 23 15
Menn I alt 4 954 5 601 5 865 6 788 6 521
Jordbruk, skogbruk og fiske 45 46 42 37 50
Olje- og gassutvinning 25 47 52 88 90
Industri og bergverksdrift 1 599 1 724 1 734 1 955 1 933
Kraft- og vannforsyning 121 136 148 164 185
Bygge og anleggsvirksomhet 500 465 443 450 409
Varehandel, hotell- og restvir 439 462 481 583 605
Transport og kommunikasjon 439 451 489 571 513
Finanstjenester 156 166 187 211 241
Forretningsm. tj., eiendomsdri 238 276 291 371 354
Offentlig administrasjon 410 524 572 660 619
Undervisning 575 799 911 1 126 967
Helse og sosiale tjenester 209 250 246 296 281
Andre sosiale og pers. tjenest 150 163 182 235 233
Uoppgitt 48 92 87 41 41
Kun arbeidstakere, eksklusive selvstendige næringsdrivende, ved inngangen til det enkelte år.

Nye mottakere av AFP, etter kjønn og næring *). 2003-2007. I prosent av sysselsatte 62-66 år.

2003 2004 2005 2006 2007
I alt 14,9 16,8 17,1 18,1 16,0
Jordbruk, skogbruk og fiske 3,9 4,5 4,0 4,2 5,4
Olje- og gassutvinning 14,3 20,6 19,9 22,0 17,7
Industri og bergverksdrift 28,3 30,7 30,1 30,4 26,8
Kraft- og vannforsyning 31,4 32,3 34,2 34,4 31,2
Bygge og anleggsvirksomhet 18,3 17,7 16,8 15,5 12,5
Varehandel, hotell- og restvirk. 9,2 9,8 9,8 10,1 9,4
Transport og kommunikasjon 16,2 17,7 18,3 19,2 14,8
Finanstjenester 27,5 29,0 29,4 31,7 32,1
Forretningsm. tj., eiendomsdrift 7,6 8,8 8,5 9,8 7,8
Offentlig administrasjon 15,3 18,3 20,0 20,1 17,3
Undervisning 17,4 21,1 23,0 25,0 22,0
Helse og sosiale tjenester 11,9 14,6 14,3 15,9 14,6
Andre sosiale og pers. tjenester 9,6 10,6 11,2 12,3 10,6
Kvinner I alt 13,5 15,7 16,5 17,7 16,2
Jordbruk, skogbruk og fiske 2,2 3,0 2,3 3,6 3,9
Olje- og gassutvinning 21,2 21,1 41,5 37,0 19,5
Industri og bergverksdrift 25,9 26,0 26,9 27,4 25,9
Kraft- og vannforsyning 26,0 25,8 34,0 35,6 34,1
Bygge og anleggsvirksomhet 13,5 13,0 12,6 11,8 11,2
Varehandel, hotell- og restvirk. 8,7 9,4 9,7 9,6 9,1
Transport og kommunikasjon 20,8 25,6 25,7 28,9 21,4
Finanstjenester 28,3 31,8 31,4 35,5 36,5
Forretningsm. tj., eiendomsdrift 7,9 9,6 9,2 11,1 9,0
Offentlig administrasjon 15,1 18,1 20,9 20,1 17,7
Undervisning 18,3 20,5 23,3 25,0 23,3
Helse og sosiale tjenester 12,1 14,9 14,8 16,5 15,4
Andre sosiale og pers. tjenester 8,7 10,5 10,9 11,5 9,7
Menn I alt 16,2 18,0 17,8 18,4 15,7
Jordbruk, skogbruk og fiske 4,9 5,4 5,0 4,5 6,2
Olje- og gassutvinning 13,1 20,5 17,0 19,6 17,4
Industri og bergverksdrift 29,0 32,2 31,2 31,4 27,1
Kraft- og vannforsyning 32,9 33,7 34,3 34,2 30,6
Bygge og anleggsvirksomhet 19,2 18,5 17,5 16,0 12,7
Varehandel, hotell- og restvirk. 9,8 10,3 9,9 10,6 9,8
Transport og kommunikasjon 14,9 15,6 16,2 16,4 12,8
Finanstjenester 26,7 26,3 27,5 28,0 27,8
Forretningsm. tj., eiendomsdrift 7,4 8,4 8,2 9,0 7,3
Offentlig administrasjon 15,6 18,4 19,1 20,1 16,9
Undervisning 16,3 21,9 22,6 24,9 20,6
Helse og sosiale tjenester 10,9 12,7 11,7 12,7 10,9
Andre sosiale og pers. tjenester 10,4 10,7 11,5 13,0 11,4
Kun arbeidstakere, eksklusive selvstendige næringsdrivende, ved inngangen til det enkelte år.