Mottakere av ny AFP i privat sektor fra 2011 *), etter kjønn. Pr. 31.12.2012-2013. Gjennomsnittlig pensjon.

------------------- 2012 ------------------ ------------------ 2013 -------------------
I alt Alderspensjon AFP Privat 2011 I alt Alderspensjon AFP Privat 2011
I alt 260 571 199 947 60 624 269 954 206 327 63 627
Kvinner i alt 212 287 158 582 53 705 223 086 166 234 56 853
Menn i alt 273 716 211 209 62 507 284 132 218 455 65 677
*) Ny AFP i privat sektor er et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon fra folketrygden.