Mottakere av AFP, i prosent av befolkningen 62-66 år etter fylke. Pr. 30.06.1998-2006. Prosent.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
I alt 10,9 13,8 16,9 18,2 18,2 18,1 18,2 18,0 18,3
Østfold 9,9 12,5 15,4 16,6 16,5 16,7 17,5 17,4 17,7
Akershus 12,0 15,1 18,8 20,1 19,9 20,0 19,9 19,8 19,6
Oslo 10,3 12,8 15,6 17,2 17,4 16,7 16,2 15,6 15,2
Hedmark 11,7 14,6 17,6 18,8 18,4 18,4 18,7 18,6 19,2
Oppland 13,6 16,3 18,8 20,6 20,0 19,9 20,3 20,2 21,3
Buskerud 12,9 16,5 19,5 21,1 21,2 21,6 22,1 21,7 21,8
Vestfold 9,1 11,5 13,9 15,0 15,1 15,5 15,9 15,3 15,3
Telemark 8,2 11,3 15,0 17,5 18,0 17,5 17,0 16,6 16,3
Aust-Agder 8,2 11,1 13,6 15,2 15,3 15,9 16,7 17,1 16,6
Vest-Agder 9,8 12,7 14,7 16,0 15,6 15,2 15,0 15,7 16,2
Rogaland 14,1 17,2 20,4 21,6 21,3 21,1 20,8 20,0 20,6
Hordaland 12,5 15,7 19,6 21,5 21,5 21,3 21,0 20,7 20,4
Sogn og Fjordane 12,6 16,4 20,9 22,4 22,0 21,5 21,3 22,1 21,9
Møre og Romsdal 11,1 13,3 16,2 17,1 16,5 16,2 16,9 16,8 16,8
Sør-Trøndelag 10,6 14,1 17,0 17,9 18,2 18,1 18,4 18,6 19,5
Nord-Trøndelag 10,6 14,9 17,8 18,5 17,8 17,4 17,4 17,8 18,1
Nordland 7,2 9,5 12,8 14,2 14,3 14,6 14,4 14,1 14,5
Troms 8,1 10,0 11,9 12,5 12,3 12,0 12,2 12,7 13,8
Finnmark 6,7 8,9 10,9 11,9 12,1 12,2 12,2 12,9 13,0
Bosatt i utlandet - - - - - - - - -
Tall før 1998 er ikke med da ordningene hadde ulik aldersgrense.