Mottakere av AFP i privat sektor og Spekter *), etter kjønn, alder og Afp-ordning. Pr. 31.12.2013. Antall.

I alt AFP Privat 2011 Finansnæringen LO/NHO-ordningen Spekter
I alt 39 265 29 267 892 8 445 661
62 5 776 5 776 - - -
63 6 752 6 752 - - -
64 6 831 6 831 - - -
65 7 792 3 801 387 3 340 264
66- 12 114 6 107 505 5 105 397

I alt AFP Privat 2011 Finansnæringen LO/NHO-ordningen Spekter
Kvinner i alt 10 056 6 799 487 2 507 263
62 1 290 1 290 - - -
63 1 636 1 636 - - -
64 1 726 1 726 - - -
65 2 181 794 239 1 044 104
66- 3 223 1 353 248 1 463 159

I alt AFP Privat 2011 Finansnæringen LO/NHO-ordningen Spekter
Menn i alt 29 209 22 468 405 5 938 398
62 4 486 4 486 - - -
63 5 116 5 116 - - -
64 5 105 5 105 - - -
65 5 611 3 007 148 2 296 160
66- 8 891 4 754 257 3 642 238
Tallene omfatter ny AFP-ordning fra 2011 for privat sektor, og privat sektor etter gamle regler med: Bank- og finansnæringen, samt LO/NHO-ordningen. I tillegg er Spekter med.