Alderspensjonister. Fylke. Gjennomsnittlig årlig pensjon. 30. juni 2006-2015. Beløp i kroner. Menn og kvinner

Fylke 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I alt 144 879 155 607 167 225 176 620 185 972 195 713 203 798 211 903 219 581 223 349
Østfold 148 167 159 100 170 793 179 798 189 159 198 890 206 730 214 988 222 851 226 812
Akershus 160 505 172 646 185 061 195 322 205 759 216 331 224 768 233 134 241 104 245 058
Oslo 160 291 172 328 184 985 195 421 206 110 217 294 225 855 234 733 242 917 246 725
Hedmark 142 420 152 925 165 204 174 360 183 654 192 970 201 018 208 914 216 800 220 601
Oppland 140 678 151 125 163 085 172 036 181 447 190 725 198 330 206 472 214 454 218 320
Buskerud 148 651 159 889 172 042 181 625 191 707 201 835 210 184 218 588 226 360 230 284
Vestfold 150 683 161 900 173 787 183 329 193 088 203 439 211 584 219 774 227 421 231 111
Telemark 146 788 157 741 169 604 178 801 188 274 198 082 206 336 214 928 223 006 227 384
Aust-Agder 145 159 156 258 169 054 178 424 187 864 197 868 206 377 214 623 222 665 226 317
Vest-Agder 145 865 156 573 168 797 177 846 187 374 197 193 205 451 214 008 221 941 225 761
Rogaland 149 348 160 700 172 575 182 352 192 399 202 722 211 652 220 156 228 321 232 462
Hordaland 147 966 159 161 171 248 180 732 190 624 200 793 209 314 217 906 226 247 230 310
Sogn og Fjordane 138 375 148 825 161 307 170 074 179 367 189 038 197 102 205 512 213 825 218 086
Møre og Romsdal 142 896 153 691 165 780 174 832 184 332 193 945 202 242 210 675 218 674 222 571
Sør-Trøndelag 145 938 156 999 169 232 178 844 188 949 198 852 206 915 214 900 222 970 226 889
Nord-Trøndelag 140 615 151 110 163 511 172 489 181 719 191 087 198 584 206 633 214 351 218 126
Nordland 141 705 152 532 164 977 174 343 183 894 193 598 201 748 210 210 218 346 222 485
Troms 143 338 154 434 167 208 176 647 186 670 196 751 205 414 213 691 221 840 225 005
Finnmark 144 175 155 266 167 367 177 096 186 773 196 831 204 931 212 622 220 189 224 722
Bosatt i utlandet 61 520 65 679 70 199 79 854 84 453 88 084 90 359 92 632 94 464 91 458
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. Endringen har også hatt noe innvirkning på gjennomsnittlig årlig pensjon. I denne tabellen er fylkes-tallene for juni 2012 og juni 2013 endret i forhold til tidligere publiserte tall. (Tall for juni 2014 er ikke tidligere publisert på fylkesnivå på gjennomsnittlig årlig pensjon.)

Alderspensjonister. Fylke. Gjennomsnittlig årlig pensjon. 30. juni 2006-2015.Beløp i kroner. Menn

Fylke 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I alt 172 150 185 097 197 944 208 961 219 765 229 450 237 064 245 067 252 386 255 239
Østfold 178 505 191 730 204 713 215 620 226 215 235 600 242 655 250 744 258 237 261 131
Akershus 193 816 208 475 222 583 235 028 247 076 256 647 263 544 271 476 278 765 281 585
Oslo 191 713 205 859 219 979 232 311 244 384 254 693 261 808 269 989 277 309 279 676
Hedmark 166 311 178 884 192 213 202 851 213 555 222 730 230 452 238 138 245 963 248 885
Oppland 163 482 175 867 188 678 199 119 210 121 219 295 226 611 234 866 242 778 246 161
Buskerud 177 902 191 760 205 525 216 906 228 874 238 373 245 810 254 126 261 374 264 369
Vestfold 183 937 197 685 211 040 222 816 234 143 243 709 250 848 258 679 266 057 268 829
Telemark 176 457 189 960 203 369 214 279 225 537 235 353 243 068 251 401 259 484 263 005
Aust-Agder 174 505 188 034 202 218 213 154 224 553 234 343 242 547 250 780 258 825 261 671
Vest-Agder 177 060 190 512 204 498 215 961 227 613 237 364 245 181 253 593 261 291 264 102
Rogaland 182 553 196 584 210 325 222 540 234 625 244 414 252 625 260 886 268 567 271 773
Hordaland 177 465 191 088 204 875 216 368 228 133 238 318 246 191 254 829 262 879 265 945
Sogn og Fjordane 160 526 173 254 186 732 196 763 207 503 217 351 225 478 233 989 242 257 246 101
Møre og Romsdal 170 233 183 513 197 132 207 855 219 202 228 804 236 501 244 887 252 573 255 775
Sør-Trøndelag 172 134 185 575 199 018 210 287 222 022 231 605 239 392 247 450 255 518 258 821
Nord-Trøndelag 164 236 176 757 190 100 200 478 211 052 220 279 227 339 235 557 243 289 246 659
Nordland 165 413 178 203 191 455 202 172 213 167 223 150 231 129 239 493 247 647 251 129
Troms 167 137 180 378 194 039 204 926 216 471 226 864 234 966 243 254 251 245 253 192
Finnmark 164 264 177 133 189 816 201 125 211 771 221 234 228 741 236 790 243 833 247 905
Bosatt i utlandet 73 657 79 082 84 551 95 186 100 359 104 597 107 081 109 766 111 363 107 588
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. Endringen har også hatt noe innvirkning på gjennomsnittlig årlig pensjon. I denne tabellen er fylkes-tallene for juni 2012 og juni 2013 endret i forhold til tidligere publiserte tall. (Tall for juni 2014 er ikke tidligere publisert på fylkesnivå på gjennomsnittlig årlig pensjon.)

Alderspensjonister. Fylke. Gjennomsnittlig årlig pensjon. 30. juni 2006-2015. Beløp i kroner. Kvinner

Fylke 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I alt 125 264 134 188 144 669 152 585 160 481 168 335 175 145 182 435 189 816 193 942
Østfold 126 792 135 769 146 355 153 968 162 013 169 986 176 683 184 139 191 638 195 926
Akershus 135 578 145 644 156 555 165 066 173 988 182 798 190 689 198 846 207 209 212 016
Oslo 141 406 151 860 163 244 172 103 181 334 190 764 198 682 207 132 215 488 219 936
Hedmark 124 634 133 556 144 810 152 717 160 857 168 863 175 749 182 945 190 277 194 658
Oppland 123 416 132 312 143 588 151 351 159 442 167 259 174 025 181 331 188 816 192 849
Buskerud 127 575 136 921 147 532 155 543 163 829 171 968 179 080 186 651 194 350 198 779
Vestfold 127 074 136 264 146 822 154 600 162 891 171 009 177 909 185 264 192 497 196 575
Telemark 125 929 134 912 145 549 153 301 161 066 169 027 175 510 182 937 190 330 194 686
Aust-Agder 123 444 132 664 144 039 151 684 159 713 167 500 174 136 181 107 188 322 192 084
Vest-Agder 123 799 132 409 143 183 150 508 158 140 165 979 172 411 179 766 187 105 191 059
Rogaland 125 383 134 489 144 945 152 683 160 659 168 726 175 732 183 129 190 613 194 801
Hordaland 127 347 136 630 147 432 155 237 163 370 171 378 178 374 185 959 193 643 197 948
Sogn og Fjordane 121 694 130 280 141 772 149 571 157 581 165 441 172 069 179 335 187 114 191 249
Møre og Romsdal 123 001 131 750 142 663 150 271 158 116 165 830 172 414 179 725 187 141 191 106
Sør-Trøndelag 127 300 136 532 147 545 155 485 163 728 171 913 178 946 186 254 193 721 197 840
Nord-Trøndelag 122 486 131 334 142 655 150 284 158 365 166 169 172 671 179 957 187 276 191 044
Nordland 124 578 133 729 145 330 153 362 161 538 169 639 176 472 183 818 191 266 195 524
Troms 125 953 135 151 146 869 154 744 163 125 171 324 178 956 186 492 194 436 198 188
Finnmark 128 533 137 916 149 486 157 631 166 058 174 717 181 957 189 065 196 811 201 664
Bosatt i utlandet 50 633 53 564 57 007 64 995 68 731 71 437 73 269 74 819 76 492 73 868
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. Endringen har også hatt noe innvirkning på gjennomsnittlig årlig pensjon. I denne tabellen er fylkes-tallene for juni 2012 og juni 2013 endret i forhold til tidligere publiserte tall. (Tall for juni 2014 er ikke tidligere publisert på fylkesnivå på gjennomsnittlig årlig pensjon.)

Alderspensjonister. Fylke. Gjennomsnittlig årlig pensjon. 30. juni 2006-2015. Beløp i kroner omregnet med konsumprisindeksen. Menn og kvinner

Fylke 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I alt 172 328 184 306 191 583 195 623 202 143 209 960 217 632 221 722 225 376 223 349
Østfold 176 239 188 443 195 671 199 143 205 608 213 369 220 764 224 950 228 733 226 812
Akershus 190 915 204 488 212 018 216 338 223 651 232 079 240 027 243 937 247 467 245 058
Oslo 190 660 204 111 211 930 216 447 224 033 233 112 241 188 245 610 249 328 246 725
Hedmark 169 404 181 129 189 268 193 120 199 624 207 018 214 665 218 595 222 522 220 601
Oppland 167 332 178 997 186 840 190 546 197 225 204 609 211 794 216 039 220 114 218 320
Buskerud 176 815 189 378 197 102 201 167 208 377 216 528 224 453 228 717 232 334 230 284
Vestfold 179 232 191 760 199 101 203 054 209 878 218 249 225 948 229 958 233 423 231 111
Telemark 174 599 186 834 194 309 198 039 204 646 212 502 220 344 224 887 228 892 227 384
Aust-Agder 172 662 185 077 193 679 197 622 204 200 212 272 220 387 224 568 228 542 226 317
Vest-Agder 173 501 185 450 193 384 196 981 203 667 211 548 219 398 223 925 227 799 225 761
Rogaland 177 644 190 338 197 713 201 972 209 129 217 480 226 020 230 358 234 347 232 462
Hordaland 176 000 188 516 196 192 200 178 207 200 215 410 223 524 228 003 232 218 230 310
Sogn og Fjordane 164 592 176 273 184 803 188 373 194 964 202 799 210 483 215 035 219 468 218 086
Møre og Romsdal 169 970 182 037 189 928 193 643 200 361 208 064 215 972 220 437 224 445 222 571
Sør-Trøndelag 173 588 185 955 193 883 198 087 205 379 213 328 220 962 224 858 228 855 226 889
Nord-Trøndelag 167 257 178 980 187 328 191 048 197 521 204 998 212 065 216 208 220 008 218 126
Nordland 168 553 180 664 189 008 193 101 199 885 207 691 215 444 219 951 224 109 222 485
Troms 170 495 182 917 191 564 195 653 202 902 211 074 219 359 223 593 227 695 225 005
Finnmark 171 491 183 902 191 746 196 151 203 014 211 160 218 843 222 474 226 000 224 722
Bosatt i utlandet 73 176 77 792 80 424 88 446 91 797 94 496 96 493 96 924 96 957 91 458
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for desember. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. Endringen har også hatt noe innvirkning på gjennomsnittlig årlig pensjon. I denne tabellen er fylkes-tallene for juni 2012 og juni 2013 endret i forhold til tidligere publiserte tall. (Tall for juni 2014 er ikke tidligere publisert på fylkesnivå på gjennomsnittlig årlig pensjon.)

Alderspensjonister. Fylke. Gjennomsnittlig årlig pensjon. 30 juni 2006-2015. Beløp i kroner omregnet med konsumprisindeksen. Menn

Fylke 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I alt 204 766 219 235 226 777 231 444 238 875 246 153 253 158 256 423 259 047 255 239
Østfold 212 325 227 091 234 532 238 820 245 886 252 751 259 128 262 363 265 053 261 131
Akershus 230 537 246 925 255 005 260 316 268 561 275 330 281 435 284 056 286 122 281 585
Oslo 228 036 243 826 252 022 257 306 265 635 273 234 279 581 282 500 284 628 279 676
Hedmark 197 821 211 876 220 211 224 677 232 125 238 944 246 097 249 173 252 455 248 885
Oppland 194 456 208 303 216 161 220 543 228 392 235 259 241 995 245 749 249 186 246 161
Buskerud 211 608 227 127 235 462 240 244 248 776 255 726 262 497 265 902 268 272 264 369
Vestfold 218 787 234 145 241 781 246 790 254 503 261 450 267 877 270 666 273 079 268 829
Telemark 209 889 224 995 232 992 237 334 245 149 252 486 259 569 263 050 266 333 263 005
Aust-Agder 207 568 222 714 231 674 236 088 244 079 251 402 259 013 262 401 265 656 261 671
Vest-Agder 210 607 225 649 234 286 239 197 247 405 254 643 261 826 265 344 268 187 264 102
Rogaland 217 140 232 841 240 962 246 484 255 027 262 207 269 775 272 975 275 655 271 773
Hordaland 211 088 226 331 234 718 239 648 247 971 255 667 262 904 266 637 269 817 265 945
Sogn og Fjordane 190 940 205 208 213 932 217 934 225 547 233 173 240 785 244 832 248 651 246 101
Møre og Romsdal 202 486 217 359 225 847 230 219 238 263 245 460 252 556 256 235 259 239 255 775
Sør-Trøndelag 204 747 219 801 228 008 232 913 241 328 248 465 255 644 258 916 262 262 258 821
Nord-Trøndelag 195 353 209 357 217 791 222 048 229 404 236 315 242 772 246 472 249 710 246 659
Nordland 196 753 211 070 219 343 223 925 231 703 239 395 246 820 250 591 254 183 251 129
Troms 198 804 213 646 222 303 226 975 235 295 243 379 250 917 254 526 257 876 253 192
Finnmark 195 386 209 802 217 465 222 765 230 186 237 339 244 270 247 762 250 268 247 905
Bosatt i utlandet 87 612 93 667 96 867 105 428 109 086 112 211 114 350 114 852 114 302 107 588
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for desember. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. Endringen har også hatt noe innvirkning på gjennomsnittlig årlig pensjon. I denne tabellen er fylkes-tallene for juni 2012 og juni 2013 endret i forhold til tidligere publiserte tall. (Tall for juni 2014 er ikke tidligere publisert på fylkesnivå på gjennomsnittlig årlig pensjon.)

Alderspensjonister. Fylke. Gjennomsnittlig årlig pensjon. 30. juni 2006-2015. Beløp i kroner omregnet med konsumprisindeksen. Kvinner

Fylke 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I alt 148 997 158 937 165 742 169 002 174 436 180 589 187 035 190 889 194 826 193 942
Østfold 150 815 160 809 167 673 170 534 176 101 182 360 188 677 192 672 196 696 195 926
Akershus 161 265 172 506 179 359 182 826 189 117 196 105 203 634 208 060 212 678 212 016
Oslo 168 197 179 868 187 023 190 620 197 102 204 651 212 170 216 730 221 175 219 936
Hedmark 148 248 158 188 165 903 169 149 174 845 181 156 187 680 191 422 195 299 194 658
Oppland 146 799 156 715 164 503 167 636 173 307 179 435 185 839 189 733 193 799 192 849
Buskerud 151 746 162 174 169 022 172 279 178 075 184 487 191 237 195 300 199 479 198 779
Vestfold 151 150 161 396 168 209 171 234 177 055 183 458 189 987 193 849 197 578 196 575
Telemark 149 788 159 794 166 750 169 795 175 072 181 332 187 425 191 414 195 353 194 686
Aust-Agder 146 832 157 132 165 020 168 004 173 601 179 693 185 958 189 499 193 292 192 084
Vest-Agder 147 255 156 830 164 039 166 702 171 891 178 062 184 115 188 096 192 043 191 059
Rogaland 149 139 159 293 166 058 169 111 174 629 181 009 187 662 191 615 195 644 194 801
Hordaland 151 475 161 829 168 907 171 940 177 576 183 854 190 483 194 576 198 754 197 948
Sogn og Fjordane 144 751 154 308 162 423 165 664 171 284 177 485 183 750 187 645 192 052 191 249
Møre og Romsdal 146 305 156 049 163 444 166 439 171 865 177 902 184 119 188 053 192 080 191 106
Sør-Trøndelag 151 419 161 713 169 037 172 214 177 965 184 428 191 094 194 885 198 834 197 840
Nord-Trøndelag 145 693 155 556 163 435 166 454 172 136 178 266 184 393 188 296 192 219 191 044
Nordland 148 181 158 393 166 499 169 863 175 585 181 988 188 452 192 336 196 314 195 524
Troms 149 817 160 077 168 262 171 394 177 310 183 796 191 105 195 134 199 568 198 188
Finnmark 152 885 163 352 171 261 174 591 180 498 187 436 194 310 197 826 202 005 201 664
Bosatt i utlandet 60 226 63 443 65 311 71 988 74 708 76 637 78 243 78 286 78 511 73 868
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for desember. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. Endringen har også hatt noe innvirkning på gjennomsnittlig årlig pensjon. I denne tabellen er fylkes-tallene for juni 2012 og juni 2013 endret i forhold til tidligere publiserte tall. (Tall for juni 2014 er ikke tidligere publisert på fylkesnivå på gjennomsnittlig årlig pensjon.)