Alderspensjonister med minstepensjon som andel av alle alderspensjonistene. Alder. Fylke. 30. juni 2015. Menn og kvinner

Fylke I alt 67-69 år 70-74 år 75-79 år 80-84 år 85 år+
I alt 17,2 5,3 16,0 22,8 25,8 34,0
Østfold 15,6 4,7 15,9 21,5 22,2 29,5
Akershus 10,3 3,3 9,6 14,7 16,8 19,7
Oslo 10,7 3,7 10,9 15,3 15,5 17,6
Hedmark 17,8 4,7 15,0 22,6 26,7 37,9
Oppland 19,1 4,9 16,5 24,2 27,8 41,2
Buskerud 14,6 5,0 13,6 19,4 22,2 30,3
Vestfold 15,5 4,9 15,3 21,7 21,6 29,5
Telemark 17,0 5,0 16,9 22,5 24,7 32,3
Aust-Agder 17,6 5,8 17,2 22,8 25,7 37,1
Vest-Agder 18,4 5,5 18,6 24,1 25,7 34,5
Rogaland 15,8 5,8 15,6 21,6 23,0 30,7
Hordaland 15,4 4,3 14,1 19,5 23,0 31,6
Sogn og Fjordane 21,7 4,7 16,2 24,7 33,6 47,6
Møre og Romsdal 18,0 4,9 15,0 23,0 26,3 37,8
Sør-Trøndelag 16,1 3,8 13,8 21,4 25,5 33,8
Nord-Trøndelag 18,5 4,4 15,2 23,7 28,9 41,3
Nordland 18,0 3,3 14,2 21,7 27,3 42,4
Troms 16,6 3,3 13,1 21,1 26,8 41,0
Finnmark 15,6 3,0 12,7 21,3 26,8 37,0
Bosatt i utlandet 50,8 23,0 46,0 61,2 73,2 80,7
I alt-kolonnen inneholder alle alderspensjonister, selv om ingen alderspensjonister 62-66 år kan motta minstepensjon

Alderspensjonister med minstepensjon som andel av alle alderspensjonistene. Alder. Fylke. 30. juni 2015. Menn

Fylke I alt 67-69 år 70-74 år 75-79 år 80-84 år 85 år+
I alt 4,6 1,6 4,6 6,8 8,1 10,5
Østfold 2,3 1,0 3,0 3,3 2,5 4,6
Akershus 1,5 0,8 1,6 2,5 2,3 2,7
Oslo 3,5 1,6 5,1 5,7 5,1 3,4
Hedmark 3,6 1,1 3,4 4,8 6,2 9,1
Oppland 4,7 1,6 4,0 5,7 7,3 15,0
Buskerud 2,5 1,1 2,6 3,5 3,8 6,1
Vestfold 1,8 0,9 2,1 2,9 2,7 3,7
Telemark 2,9 0,7 2,7 4,1 5,9 7,3
Aust-Agder 2,7 0,6 2,8 4,8 3,6 8,2
Vest-Agder 2,6 0,9 2,7 3,7 4,2 6,8
Rogaland 1,8 0,7 1,9 2,7 2,5 5,2
Hordaland 2,4 0,8 2,4 3,3 4,5 5,9
Sogn og Fjordane 6,3 1,4 3,8 7,6 12,9 18,9
Møre og Romsdal 2,7 0,8 2,3 3,5 5,0 8,2
Sør-Trøndelag 3,2 0,7 3,0 4,8 5,9 8,3
Nord-Trøndelag 3,8 0,7 3,3 4,8 6,7 12,3
Nordland 4,1 0,8 3,2 5,7 7,8 12,3
Troms 4,2 0,8 3,1 6,0 6,5 15,9
Finnmark 6,2 2,0 4,9 9,6 13,7 16,0
Bosatt i utlandet 35,0 13,1 29,5 45,6 61,3 72,0
I alt-kolonnen inneholder alle alderspensjonister, selv om ingen alderspensjonister 62-66 år kan motta minstepensjon

Alderspensjonister med minstepensjon som andel av alle alderspensjonistene. Alder. Fylke. 30. juni 2015. Kvinner

Fylke I alt 67-69 år 70-74 år 75-79 år 80-84 år 85 år+
I alt 28,9 8,9 26,8 36,4 38,7 45,6
Østfold 27,6 8,2 27,7 36,6 36,6 41,6
Akershus 18,4 5,7 16,9 24,7 26,9 29,1
Oslo 16,5 5,6 16,1 22,5 22,1 23,6
Hedmark 30,8 8,2 25,9 37,6 42,0 53,0
Oppland 32,2 8,2 27,8 39,9 43,4 54,7
Buskerud 25,9 8,8 24,0 32,9 35,9 42,7
Vestfold 28,0 8,8 27,3 36,6 35,5 42,4
Telemark 29,9 9,3 30,1 37,8 37,8 44,6
Aust-Agder 32,0 11,3 31,6 38,5 41,8 50,5
Vest-Agder 32,6 9,9 32,9 40,9 41,7 47,7
Rogaland 29,3 10,8 28,4 37,7 37,9 43,6
Hordaland 27,2 7,8 25,1 33,2 35,7 43,9
Sogn og Fjordane 36,6 8,3 28,8 40,1 49,0 62,2
Møre og Romsdal 32,4 9,2 27,4 40,3 42,1 52,3
Sør-Trøndelag 27,8 6,8 24,2 35,4 39,7 46,4
Nord-Trøndelag 32,5 8,0 26,7 40,8 45,6 56,9
Nordland 31,1 5,8 25,2 36,0 41,7 56,6
Troms 28,5 5,8 23,3 35,1 41,7 53,2
Finnmark 25,0 4,2 21,1 32,2 36,8 46,9
Bosatt i utlandet 68,1 36,1 65,3 77,6 84,0 85,5
I alt-kolonnen inneholder alle alderspensjonister, selv om ingen alderspensjonister 62-66 år kan motta minstepensjon