Alderspensjonister etter ytelse. 30. juni 1998-2007. Antall

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
I alt 628 825 630 203 629 331 627 200 625 245 623 546 623 999 627 113 631 751 636 556
Med tilleggspensjon i alt 538 702 545 423 550 089 553 270 556 150 558 848 562 831 569 152 576 967 584 790
..Utover særtillegget 365 085 377 213 387 325 395 686 402 107 410 765 420 279 431 430 443 818 456 577
Med særtillegg i alt 1) 263 432 252 705 241 747 231 273 222 908 212 589 203 536 195 497 187 756 179 809
Med ventetillegg 2) 30 882 27 003 23 444 20 155 17 069 14 206 11 871 9 689 7 862 6 176
Med forsørgingstillegg for ektefelle 6 591 6 150 5 721 5 804 5 299 4 916 4 592 4 290 4 026 3 661
Med forsørgingstillegg for barn 335 330 272 284 273 315 341 372 397 450
Med grunnstønad og/eller hjelpestønad 54 254 53 152 52 006 50 990 49 926 48 644 47 581 46 287 45 238 44 187

Alderspensjonister etter ytelse. 30. juni 1998-2007. Prosent

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
I alt 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Med tilleggspensjon i alt 85.7 86.5 87.4 88.2 88.9 89.6 90.2 90.8 91.3 91.9
..Utover særtillegget 58.1 59.9 61.5 63.1 64.3 65.9 67.4 68.8 70.3 71.7
Med særtillegg i alt 1) 41.9 40.1 38.4 36.9 35.7 34.1 32.6 31.2 29.7 28.2
Med ventetillegg 2) 4.9 4.3 3.7 3.2 2.7 2.3 1.9 1.5 1.2 1.0
Med forsørgingstillegg for ektefelle 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6
Med forsørgingstillegg for barn 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Med grunnstønad og/eller hjelpestønad 8.6 8.4 8.3 8.1 8.0 7.8 7.6 7.4 7.2 6.9
1) Minstepensjonister.
2) Til den som ikke tok ut full alderspensjon fra fylte 67 år til fylte 70 år i tiden mellom 1.1. 1973 og 1.4. 1984, ytes det ventetillegg.