Alderspensjonister etter alder. Fylke. 30. juni 2006. Antall

Fylke I alt 67-69 år 70-74 år 75-79 år 80-84 år 85 år +
I alt 631 751 103 514 156 176 144 775 121 139 106 147
Østfold 37 034 6 440 9 188 8 585 7 087 5 734
Akershus 57 309 10 406 15 010 13 535 10 575 7 783
Oslo 60 076 8 894 13 529 13 292 12 333 12 028
Hedmark 30 924 4 721 7 477 7 483 6 246 4 997
Oppland 29 021 4 619 7 070 6 841 5 839 4 652
Buskerud 33 405 5 584 8 105 7 610 6 532 5 574
Vestfold 31 299 5 374 7 891 7 016 5 864 5 154
Telemark 24 708 3 894 5 782 5 652 5 107 4 273
Aust-Agder 13 655 2 325 3 407 2 970 2 540 2 413
Vest-Agder 20 620 3 376 5 245 4 625 3 868 3 506
Rogaland 43 907 7 225 11 146 9 772 8 198 7 566
Hordaland 57 820 9 405 14 193 13 087 10 768 10 367
Sogn og Fjordane 15 839 2 380 3 822 3 519 3 028 3 090
Møre og Romsdal 35 400 5 173 8 498 8 343 6 940 6 446
Sør-Trøndelag 34 736 5 539 8 573 8 146 6 769 5 709
Nord-Trøndelag 18 470 2 945 4 531 4 262 3 704 3 028
Nordland 34 433 5 778 8 483 7 962 6 456 5 754
Troms 18 703 3 247 4 780 4 352 3 465 2 859
Finnmark 8 751 1 654 2 394 2 097 1 509 1 097
Bosatt i utlandet 25 559 4 508 7 033 5 615 4 305 4 098
Uoppgitt 82 27 19 11 6 19
1) Fom 2011 er det mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år.

Alderspensjonister etter alder. Fylke. 30. juni 2006. Prosent

Fylke I alt 67-69 år 70-74 år 75-79 år 80-84 år 85 år +
I alt 100,0 16,4 24,7 22,9 19,2 16,8
Østfold 100,0 17,4 24,8 23,2 19,1 15,5
Akershus 100,0 18,2 26,2 23,6 18,5 13,6
Oslo 100,0 14,8 22,5 22,1 20,5 20,0
Hedmark 100,0 15,3 24,2 24,2 20,2 16,2
Oppland 100,0 15,9 24,4 23,6 20,1 16,0
Buskerud 100,0 16,7 24,3 22,8 19,6 16,7
Vestfold 100,0 17,2 25,2 22,4 18,7 16,5
Telemark 100,0 15,8 23,4 22,9 20,7 17,3
Aust-Agder 100,0 17,0 25,0 21,8 18,6 17,7
Vest-Agder 100,0 16,4 25,4 22,4 18,8 17,0
Rogaland 100,0 16,5 25,4 22,3 18,7 17,2
Hordaland 100,0 16,3 24,5 22,6 18,6 17,9
Sogn og Fjordane 100,0 15,0 24,1 22,2 19,1 19,5
Møre og Romsdal 100,0 14,6 24,0 23,6 19,6 18,2
Sør-Trøndelag 100,0 15,9 24,7 23,5 19,5 16,4
Nord-Trøndelag 100,0 15,9 24,5 23,1 20,1 16,4
Nordland 100,0 16,8 24,6 23,1 18,7 16,7
Troms 100,0 17,4 25,6 23,3 18,5 15,3
Finnmark 100,0 18,9 27,4 24,0 17,2 12,5
Bosatt i utlandet 100,0 17,6 27,5 22,0 16,8 16,0
Uoppgitt 100,0 32,9 23,2 13,4 7,3 23,2