Alderspensjonister 62-72 år etter kjønn og alder. Antall pensjonister som kan endre og har endret uttaksgrad. 30. juni 2015. I alt

Alder Antall som kan endre uttaksgrad Antall som har endret uttaksgrad Andel som har endret uttaksgrad
Menn og kvinner Menn Kvinner Menn og kvinner Menn Kvinner Menn og kvinner Menn Kvinner
62-72 år 342 509 191 203 151 306 17 033 10 213 6 820 5,0 5,3 4,5
62-66 år 87 542 64 237 23 305 7 440 4 563 2 877 8,5 7,1 12,3
67-69 år 166 106 83 444 82 662 7 241 4 374 2 867 4,4 5,2 3,5
70-72 år 88 861 43 522 45 339 2 352 1 276 1 076 2,6 2,9 2,4

Alderspensjonister 62-72 år etter kjønn og alder. Antall pensjonister som kan endre og har endret uttaksgrad. 30. juni 2015. Pensjonister som har hatt vedtak om alderspensjon i opptil 12 måneder 1)

Alder Antall som kan endre uttaksgrad Antall som har endret uttaksgrad Andel som har endret uttaksgrad
Menn og kvinner Menn Kvinner Menn og kvinner Menn Kvinner Menn og kvinner Menn Kvinner
62-72 år 64 153 33 477 30 676 906 464 442 1,4 1,4 1,4
62-66 år 22 967 15 796 7 171 632 363 269 2,8 2,3 3,8
67-69 år 40 725 17 410 23 315 273 100 173 0,7 0,6 0,7
70-72 år 461 271 190 1 1 - 0,2 0,4 .

Alderspensjonister 62-72 år etter kjønn og alder. Antall pensjonister som kan endre og har endret uttaksgrad. 30. juni 2015. Pensjonister som har hatt vedtak om alderspensjon i 13-24 måneder 1)

Alder Antall som kan endre uttaksgrad Antall som har endret uttaksgrad Andel som har endret uttaksgrad
Menn og kvinner Menn Kvinner Menn og kvinner Menn Kvinner Menn og kvinner Menn Kvinner
62-72 år 73 381 38 605 34 776 2 268 1 151 1 117 3,1 3,0 3,2
62-66 år 22 599 15 993 6 606 1 602 889 713 7,1 5,6 10,8
67-69 år 50 063 22 191 27 872 658 257 401 1,3 1,2 1,4
70-72 år 719 421 298 8 5 3 1,1 1,2 1,0

Alderspensjonister 62-72 år etter kjønn og alder. Antall pensjonister som kan endre og har endret uttaksgrad. 30. juni 2015. Pensjonister som som har hatt vedtak om alderspensjon i 25-36 måneder 1)

Alder Antall som kan endre uttaksgrad Antall som har endret uttaksgrad Andel som har endret uttaksgrad
Menn og kvinner Menn Kvinner Menn og kvinner Menn Kvinner Menn og kvinner Menn Kvinner
62-72 år 72 795 39 234 33 561 3 301 1 697 1 604 4,5 4,3 4,8
62-66 år 18 995 14 126 4 869 1 899 1 091 808 10,0 7,7 16,6
67-69 år 48 476 22 640 25 836 1 336 581 755 2,8 2,6 2,9
70-72 år 5 324 2 468 2 856 66 25 43 1,2 1,0 1,4

Alderspensjonister 62-72 år etter kjønn og alder. Antall pensjonister som kan endre og har endret uttaksgrad. 30. juni 2015. Pensjonister som som har hatt vedtak om alderspensjon i 37-48 måneder 1)

Alder Antall som kan endre uttaksgrad Antall som har endret uttaksgrad Andel som har endret uttaksgrad
Menn og kvinner Menn Kvinner Menn og kvinner Menn Kvinner Menn og kvinner Menn Kvinner
62-72 år 78 035 45 656 32 379 5 095 3 005 2 090 6,5 6,6 6,5
62-66 år 17 252 13 542 3 710 2 317 1 485 832 13,4 11,0 22,4
67-69 år 12 725 9 400 3 325 2 053 1 221 832 16,1 13,0 25,0
70-72 år 48 058 22 714 25 344 725 299 426 1,5 1,3 1,7

Alderspensjonister 62-72 år etter kjønn og alder. Antall pensjonister som kan endre og har endret uttaksgrad. 30. juni 2015. Pensjonister som som har hatt vedtak om alderspensjon i 49 måneder eller mer 1)

Alder Antall som kan endre uttaksgrad Antall som har endret uttaksgrad Andel som har endret uttaksgrad
Menn og kvinner Menn Kvinner Menn og kvinner Menn Kvinner Menn og kvinner Menn Kvinner
62-72 år 54 145 34 231 19 914 5 463 3 896 1 567 10,1 11,4 7,9
62-66 år 5 729 4 780 949 990 735 255 17,3 15,4 26,9
67-69 år 14 117 11 803 2 314 2 921 2 215 706 20,7 18,8 30,5
70-72 år 34 299 17 648 16 651 1 552 946 606 4,5 5,4 3,6
1) I en eller flere måneder kan pensjonisten ikke ha fått utbetalt alderspensjon, dvs. at uttaksgraden har vært 0 prosent