Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn og fylke. 30. juni 2015. Antall pensjonister og som andel av befolkningen. Menn og kvinner

Fylke Antall alderspensjonister Andel av befolkningen
I alt Med full pensjon Med gradert pensjon I alt Med full pensjon Med gradert pensjon
I alt 84 617 75 802 8 815 30,5 27,3 3,2
Østfold 4 874 4 398 476 29,0 26,2 2,8
Akershus 9 280 8 363 917 32,3 29,1 3,2
Oslo 7 410 6 675 735 27,3 24,6 2,7
Hedmark 3 924 3 484 440 30,7 27,2 3,4
Oppland 3 564 3 155 409 30,0 26,6 3,4
Buskerud 5 281 4 730 551 33,9 30,4 3,5
Vestfold 4 568 4 114 454 31,7 28,6 3,2
Telemark 3 216 2 888 328 30,2 27,1 3,1
Aust-Agder 1 981 1 783 198 29,3 26,4 2,9
Vest-Agder 2 706 2 409 297 29,0 25,8 3,2
Rogaland 7 591 6 880 711 34,0 30,8 3,2
Hordaland 8 486 7 650 836 32,5 29,3 3,2
Sogn og Fjordane 1 898 1 717 181 29,4 26,6 2,8
Møre og Romsdal 5 070 4 544 526 32,3 29,0 3,4
Sør-Trøndelag 4 597 4 054 543 28,6 25,2 3,4
Nord-Trøndelag 2 555 2 173 382 30,9 26,3 4,6
Nordland 3 958 3 520 438 26,9 23,9 3,0
Troms 2 469 2 206 263 26,2 23,4 2,8
Finnmark 1 189 1 059 130 26,4 23,5 2,9
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen

Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn og fylke. 30. juni 2015. Antall pensjonister og som andel av befolkningen. Menn

Fylke Antall alderspensjonister Andel av befolkningen
I alt Med full pensjon Med gradert pensjon I alt Med full pensjon Med gradert pensjon
I alt 62 148 57 742 4 406 44,5 41,4 3,2
Østfold 3 624 3 386 238 43,7 40,9 2,9
Akershus 6 413 5 963 450 44,9 41,8 3,2
Oslo 4 807 4 420 387 36,3 33,3 2,9
Hedmark 2 910 2 677 233 45,5 41,9 3,6
Oppland 2 674 2 471 203 44,7 41,3 3,4
Buskerud 3 790 3 526 264 49,0 45,5 3,4
Vestfold 3 474 3 252 222 48,9 45,7 3,1
Telemark 2 465 2 291 174 46,4 43,1 3,3
Aust-Agder 1 541 1 452 89 45,7 43,0 2,6
Vest-Agder 2 122 1 965 157 45,4 42,1 3,4
Rogaland 5 821 5 489 332 50,6 47,7 2,9
Hordaland 6 230 5 840 390 47,2 44,3 3,0
Sogn og Fjordane 1 469 1 374 95 43,8 41,0 2,8
Møre og Romsdal 3 869 3 593 276 48,1 44,7 3,4
Sør-Trøndelag 3 341 3 056 285 41,4 37,9 3,5
Nord-Trøndelag 1 894 1 700 194 44,9 40,3 4,6
Nordland 3 025 2 808 217 39,7 36,9 2,8
Troms 1 829 1 693 136 37,8 35,0 2,8
Finnmark 850 786 64 36,3 33,6 2,7
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen

Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn og fylke. 30. juni 2015. Antall pensjonister og som andel av befolkningen. Kvinner

Fylke Antall alderspensjonister Andel av befolkningen
I alt Med full pensjon Med gradert pensjon I alt Med full pensjon Med gradert pensjon
I alt 22 469 18 060 4 409 16,3 13,1 3,2
Østfold 1 250 1 012 238 14,7 11,9 2,8
Akershus 2 867 2 400 467 19,9 16,6 3,2
Oslo 2 603 2 255 348 18,8 16,3 2,5
Hedmark 1 014 807 207 15,8 12,6 3,2
Oppland 890 684 206 15,1 11,6 3,5
Buskerud 1 491 1 204 287 19,0 15,4 3,7
Vestfold 1 094 862 232 15,0 11,8 3,2
Telemark 751 597 154 14,1 11,2 2,9
Aust-Agder 440 331 109 13,0 9,8 3,2
Vest-Agder 584 444 140 12,5 9,5 3,0
Rogaland 1 770 1 391 379 16,4 12,9 3,5
Hordaland 2 256 1 810 446 17,5 14,0 3,5
Sogn og Fjordane 429 343 86 13,8 11,0 2,8
Møre og Romsdal 1 201 951 250 15,7 12,4 3,3
Sør-Trøndelag 1 256 998 258 15,7 12,5 3,2
Nord-Trøndelag 661 473 188 16,4 11,7 4,7
Nordland 933 712 221 13,1 10,0 3,1
Troms 640 513 127 14,0 11,2 2,8
Finnmark 339 273 66 15,7 12,6 3,1
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen