Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn og alder. 30. juni 2015. Antall pensjonister, full/gradert pensjon og som andel av befolkningen. Menn og kvinner

Alder Antall alderspensjonister Andel av befolkningen
I alt Med full pensjon Med gradert pensjon I alt Med full pensjon Med gradert pensjon
62-66 år 84 617 75 802 8 815 30,5 27,3 3,2
62 år 14 189 12 555 1 634 26,3 23,3 3,0
63 år 16 825 15 049 1 776 29,1 26,1 3,1
64 år 17 670 15 893 1 777 32,2 29,0 3,2
65 år 18 744 16 868 1 876 33,7 30,4 3,4
66 år 17 189 15 437 1 752 31,0 27,8 3,2

Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn og alder. 30. juni 2015. Antall pensjonister, full/gradert pensjon og som andel av befolkningen. Menn

Alder Antall alderspensjonister Andel av befolkningen
I alt Med full pensjon Med gradert pensjon I alt Med full pensjon Med gradert pensjon
62-66 år 62 148 57 742 4 406 44,5 41,4 3,2
62 år 10 579 9 757 822 39,2 36,1 3,0
63 år 12 432 11 563 869 42,8 39,8 3,0
64 år 12 967 12 141 826 46,7 43,7 3,0
65 år 13 599 12 661 938 48,7 45,3 3,4
66 år 12 571 10 620 951 45,1 41,7 3,4

Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn og alder. 30. juni 2015. Antall pensjonister, full/gradert pensjon og som andel av befolkningen. Kvinner

Alder Antall alderspensjonister Andel av befolkningen
I alt Med full pensjon Med gradert pensjon I alt Med full pensjon Med gradert pensjon
62-66 år 22 469 18 060 4 409 16,3 13,1 3,2
62 år 3 610 2 798 812 13,4 10,4 3,0
63 år 4 393 3 486 907 15,3 12,2 3,2
64 år 4 703 3 752 951 17,4 13,8 3,5
65 år 5 145 4 207 938 18,6 15,2 3,4
66 år 4 618 3 817 801 16,7 13,8 2,9
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen

Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn. 30. juni 2011-2015. Antall pensjonister, full/gradert pensjon og som andel av befolkningen.Menn og kvinner

Alder Antall alderspensjonister Andel av befolkningen
I alt Med full pensjon Med gradert pensjon I alt Med full pensjon Med gradert pensjon
2015 84 617 75 801 8 816 30,5 27,3 3,2
2014 76 701 68 428 8 273 27,5 24,6 3,0
2013 64 820 57 407 7 413 23,2 20,5 2,6
2012 50 102 43 780 6 322 17,8 15,5 2,2
2011 23 512 19 410 4 102 8,4 6,9 1,5

Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn. 30. juni 2011-2015. Antall pensjonister, full/gradert pensjon og som andel av befolkningen. Menn

Alder Antall alderspensjonister Andel av befolkningen
I alt Med full pensjon Med gradert pensjon I alt Med full pensjon Med gradert pensjon
2015 62 148 57 741 4 407 44,5 41,4 3,2
2014 57 778 53 449 4 329 41,2 38,1 3,1
2013 50 160 45 996 4 164 35,6 32,7 3,0
2012 39 933 35 932 4 001 28,2 25,4 2,8
2011 19 644 16 590 3 054 13,9 11,7 2,2

Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn. 30. juni 2011-2015. Antall pensjonister, full/gradert pensjon og som andel av befolkningen. Kvinner

Alder Antall alderspensjonister Andel av befolkningen
I alt Med full pensjon Med gradert pensjon I alt Med full pensjon Med gradert pensjon
2015 22 469 18 060 4 409 16,3 13,1 3,2
2014 18 923 14 979 3 944 13,7 10,8 2,8
2013 14 660 11 411 3 249 10,5 8,2 2,3
2012 10 169 7 848 2 321 7,2 5,6 1,7
2011 3 868 2 820 1 048 2,8 2,0 0,7
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. I denne tabellen er tallene for juni 2012-2014 endret i forhold til tidligere publiserte tall.