5.1. Historikk

I tidligere Trygdestatistisk Årbok finnes historikk bakover i tid tilbake til 1967. Trygdestatistisk Årbok 2002-2005 finner du her.

5.2. Brudd i statistikken

Det sentrale folketrygdsystemet ble innført 1. november 1983. Pensjonsregistrene før 1983 gir ikke eksakt samme tall som er offentliggjort i tidligere årbøker.

I midten av desember 2008 ble ny saksbehandlingsløsning for pensjon tatt i bruk i NAV. Det ble også utviklet nye rutiner for innhenting av statistikk. Ved overgangen fra gammel til ny løsning ble det gjort endringer i datagrunnlaget.

Feilretting av geografifordeling

Det er gjort en retting på geografi-fordelingen i datavarehuset på bl.a. pensjoner for januar 2012 til desember 2014. Dette fører til et lavere antall under «Bosatt i utlandet» og høyere antall i de fleste fylkene i 2012 og 2013.

I 2016 / 2017 har det vært gjort noen ytterligere endringer i kategoriseringen av "bosatt i utlandet" og "ukjent bosted".

 

5.3. Sammenlignbarhet over tid/endringer

Etter som spesielt kvinner har hatt en stadig økende yrkesaktivitet etter Folketrygdens innføring i 1967, er antall gjenlevende ektefeller blitt stadig mindre. Dette gjelder også for tidligere familiepleiere.