2.1. Formål

Statistikken benyttes til å overvåke utviklingen i bruk av ordningen og benyttes bl.a. som grunnlag i St.prp.nr. 1.

2.2. Om stønadsområdet

Krigspensjon git kompensasjon når en er arbeidsufør på grunn av skader som følge av krigen 1939-1945.

Krigsinvalidepensjon kan gis til personer som har fått mèn eller nedsett arbeidsevne som følge av skade eller påkjenninger under sjøteneste, militærteneste, motstandsarbeid eller politisk fangenskap under krigen 1939-1945. Også andre som er påført skade som følge av krigsulykke eller hendelser som skyldes krigen, kan ha rett til krigspensjon.

Etterlatte etter krigspensjonister kan ha rett til pensjon på grunnlag av den døde sin rett til krigspensjon. På visse vilkår kan det også gis pensjon for etterlevende selv om avdøde ikke mottok krigspensjon.

Les mer om regelverket fagsidene på www.nav.no