Tabeller

Gjenlevende ektefelle med pensjon / overgangsstønad:

Antall mottakere. Kjønn, alder og fylke. Mars 2010-2020 (pdf)   (xlsx)

Redusert ytelse. Alder. Antall og andel. Mars 2010-2020 (pdf)   (xlsx)

Barnepensjonister:

Antall mottakere. Kjønn, alder og fylke. Mars 2010-2020 (pdf)   (xlsx)

Ytelse til gjenlevende ektefelle (eller samboer / partner)

I mars 2020 var det 14100 personer som mottok pensjon eller overgangsstønad som gjenlevende ektefelle/samboer/partner. Det har vært noe nedgang i antall mottakere de siste årene. På samme tidspunkt i 2019 var antallet 14800. Nedgangen fra 2019 til 2020 er på 4,3 prosent. I mars 2010 var antallet mottakere 22100.

Ni av ti personer med ytelse til gjenlevende ektefelle er kvinner. Andelen har holdt seg relativt stabil de siste ti årene. Pensjonen er inntektsprøvd og gis til personer med lav inntekt.

Gjennomsnittlig alder for mottakerne var 56,1 år i mars 2020. Ytelse til gjenlevende ektefelle er en egen ytelse til personer under 67 år. For enker og enkemenn som er 67 år eller eldre, er i stedet såkalt gjenlevenderett eller gjenlevendetillegg i alderspensjonen aktuelt. Personer som er 67 år eller mer, inngår ikke i statistikken som presenteres her.

Andelen gjenlevende ektefeller med redusert pensjon/overgangsstønad er økende. I mars 2020 var andelen 82,5 prosent mot 72,7 prosent i mars 2010.

Barnepensjonister

Barnepensjon gis til barn som har mistet en eller begge foreldrene (omtales noen ganger som gjenlevende barn). Antall barnepensjonister var 11300 i mars 2020. På samme tidspunkt i 2019 var antallet mottakere 11500. I mars 2010 var antallet mottakere 13800.

Gjennomsnittlig alder for mottakere av barnepensjon var 12,6 år i mars 2020. Det er omtrent like mange gutter og jenter som mottar barnepensjon. I mars 2020 var det 51 prosent gutter og 49 prosent jenter som fikk utbetalt barnepensjon.

Pensjon til tidligere familiepleiere

I mars 2020 var det 25 personer som mottok pensjon som tidligere familiepleier. Antallet mottakere har vært lavt i lengre tid. I mars 2010 var antallet 120.