Tabeller

Gjenlevende ektefelle med pensjon / overgangsstønad:

Antall mottakere. Kjønn, alder og fylke. Juni 2010-2020 (pdf)   (xlsx)

Redusert ytelse. Alder. Antall og andel. Juni 2010-2020 (pdf)   (xlsx)

Barnepensjonister:

Antall mottakere. Kjønn, alder og fylke. Juni 2010-2020 (pdf)   (xlsx)

Ytelse til gjenlevende ektefelle (eller samboer / partner)

I juni 2020 var det 14000 personer som mottok pensjon eller overgangsstønad som gjenlevende ektefelle/samboer/partner. Det har vært noe nedgang i antall mottakere de siste årene. På samme tidspunkt i 2019 var antallet 14600. Nedgangen fra 2019 til 2020 er på 4,4 prosent. I juni 2010 var antallet mottakere 22100.

Ni av ti personer med ytelse til gjenlevende ektefelle er kvinner. Andelen har holdt seg relativt stabil de siste ti årene. Pensjonen er inntektsprøvd og gis til personer med lav inntekt.

Gjennomsnittlig alder for mottakerne var 56,1 år i juni 2020. Ytelse til gjenlevende ektefelle er en egen ytelse til personer under 67 år. For enker og enkemenn som er 67 år eller eldre, er i stedet såkalt gjenlevenderett eller gjenlevendetillegg i alderspensjonen aktuelt. Personer som er 67 år eller mer, inngår ikke i statistikken som presenteres her.

Andelen gjenlevende ektefeller med redusert pensjon/overgangsstønad gikk noe ned fra 2019 til 2020. I juni 2020 var andelen 82,5 prosent mot 83,5 prosent i juni 2019. I juni 2010 var andelen 73,5 prosent. 

Barnepensjonister

Barnepensjon gis til barn som har mistet en eller begge foreldrene (omtales noen ganger som gjenlevende barn). Antall barnepensjonister var 11200 i juni 2020. På samme tidspunkt i 2019 var antallet mottakere 11400. I juni 2010 var antallet mottakere 13700.

Gjennomsnittlig alder for mottakere av barnepensjon var 12,6 år i juni 2020. I juni 2020 var det 51,2 prosent gutter og 48,8 prosent jenter som fikk utbetalt barnepensjon.

Pensjon til tidligere familiepleiere

I juni 2020 var det 20 personer som mottok pensjon som tidligere familiepleier. Antallet mottakere har vært lavt i lengre tid. I juni 2010 var antallet 110.