I en periode framover vil det bli lagt ut månedlig statistikk over antall alderspensjonister og antall nye alderspensjonister. Denne siden omhandler statistikk per april. Det gjøres oppmerksom på at det også er publisert en mer detaljert supplerende statistikk for 1. kvartal (jan-mar) 2020. Se arkivet på disse sidene. 

Tabeller

Økt antall nye alderspensjonister i 2020

I de fire første månedene i 2020 ble 22600 personer registrert som nye alderspensjonister. Det er 2000 flere enn i samme periode i 2019. Endringen fra 2019 til 2020 er på 10,0 prosent.* 

Også flere nye alderspensjonister i april

I april ble 5900 personer registrert som nye alderspensjonister. Det er høyere enn samme periode i 2019 hvor det var 5300 nye alderspensjonister. I april 2018 var det 5500 nye alderspensjonister. Antallet nye alderspensjonister i april 2020 er 11,2 prosent høyere enn i april 2019. Antallet nye alderspensjonister i april er det høyeste månedlige antallet siden 2016. 

Blant de nye alderspensjonistene i april var 6,8 prosent registrert som arbeidssøkere hos NAV ved utgangen av mars.** For personer i alderen 62-66 år var denne andelen 13,7 prosent. Blant nye alderspensjonister i aldersgruppen 67-69 år var 2,3 prosent registrert som arbeidssøkere ved utgangen av mars. 

Koronasituasjonen – april første måned som kan ha blitt påvirket 

En søker har tidligst rett til alderspensjon fra måneden etter NAV mottar søknaden. April er den første måneden det er mulig å observere endringer knyttet til alderspensjon etter at koronasituasjonen satte inn for fullt og medførte svært omfattende forandringer i arbeidslivet og samfunnslivet for øvrig.

Høyere tilgang i 2020 også før koronasituasjonen

De månedlige antallene over nye alderspensjonister i 2020 var høyere enn året før også før april. I 2020 januar kom det 5800 nye alderspensjonister, i februar 5500, og i mars 5300 nye alderspensjonister.  Tilsvarende tall i 2019 for januar, februar og mars var henholdsvis 5400, 5000 og 4800 nye alderspensjonister. Tilgangen i de tre første månedene i 2020 var 9,5 prosent høyere enn samme periode i 2019. 

Totalt 966 600 alderspensjonister i april 

Ved utgangen av april 2020 var det 966600 personer som mottok alderspensjon. Det er 7800 flere alderspensjonister enn per desember 2019. Da var det 958800 alderspensjonister.  Alderspensjonen kan fritt kombineres med arbeid uten at alderspensjonen blir redusert. På visse vilkår kan alderspensjonister som er arbeidsledige, ha rett til dagpenger.*** Rett til dagpenger faller bort ved fylte 67 års alder. 

Ved utgangen av april var 9,6 prosent av alderspensjonistene bosatt i Norge i alderen 62-66 år registrert som arbeidssøkere hos NAV. Totalt for alle aldersgrupper var det 10600 alderspensjonister som også var registrert som arbeidssøkere ved utgangen av april.

Noter:

* Prosentvis endring er basert på ikke-avrundede tall

**Arbeidssøkere omfatter her helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Utregning andel tar utgangspunkt i alderspensjonister bosatt i Norge.

***Se nav.no for mer informasjon om regler. For eksempel https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering