Tabeller

Mottakere av avtalefestet pensjon i privat sektor (ny ordning fra 2011)

Avtalefestet pensjon i privat sektor – antall mottakere øker

Per mars 2020 var det 88000 personer som mottok avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Det er en økning på 12 prosent sammenliknet med samme tidspunkt i 2019. Da var det 78700 mottakere. 26,7 prosent av mottakerne var kvinner og 73,3 prosent var menn (per mars 2020).

Dette er statistikk om den nye ordningen med AFP i privat sektor som ble innført i 2011. Det er ventet at tilgangen til ordningen vil være større enn avgangen i en del år framover (ikke minst fordi deler av ytelsen er livsvarig), slik at antallet mottakere vil fortsette å øke.

Det var 2600 nye AFP-mottakere i første kvartal 2020. Det er noe flere enn i samme periode i 2019, hvor antallet var 2400. De fleste av de nye mottakerne velger å ta ut AFP ved 62 år, hele 83,7 prosent. Det er få personer som tar ut AFP ved 67 år eller senere – kun 2,6 prosent av alle nye mottakere i samme periode.