Arkiv - Avtalefestet pensjon (AFP) pr. 31. mars 2011

  • Tallene for 2009 og 2010 er oppdatert siden forrige kvartalspublisering.