Arkiv - Alderspensjon. Mars 2020

Statistikk pr. 31. mars 2020

I en periode framover vil det bli lagt ut månedlig statistikk over antall alderspensjonister og antall nye alderspensjonister. Det gjøres oppmerksom på at statistikken på denne siden omhandler første kvartal (jan-mar) 2020. Månedsstatistikk er her.

Statistikknotat alderspensjon

Tabeller

Alderspensjonister: antall, andel, gradering og minstepensjon:

Utbetaling:

Bosted:

Nye alderspensjonister:

 

Per mars 2020: 964 200 alderspensjonister

Ved utgangen av mars 2020 var det 964200 personer som mottok alderspensjon. Det er 22600 flere alderspensjonister enn per mars 2019. Økningen fra 2019 til 2020 er på 2,4 prosent. Det er ventet at antall alderspensjonister vil vokse også i årene framover. NAVs siste prognose indikerer at antallet vil passere 1 million i løpet av 2021. 

I første kvartal 2020 ble 16700 personer registrert som nye alderspensjonister. Det er et høyere antall enn i samme periode i 2019, hvor det var 15200 nye alderspensjonister. Endringen fra 2019 til 2020 er på 9,5 prosent. Gjennomsnittlig alder ved første uttak av alderspensjon var 65,4 år i første kvartal 2020. For kvinner var gjennomsnittlig alder 66,0 år og for menn 64,8 år.  

Alderspensjonister fikk utbetalt 244300 kroner i gjennomsnittlig årlig alderspensjon fra folketrygden i 2019 (før skatt). Det er 6400 kroner mer enn i 2018. Da fikk alderspensjonistene utbetalt 237900 kroner. Økningen fra 2018 til 2019 er på 2,7 prosent. Hvis man tar hensyn til prisstigningen, så økte realverdien av gjennomsnittlig årlig alderspensjon med 0,5 prosent fra 2018 til 2019.  

Per mars 2020 var det  49600  alderspensjonister som bor i utlandet. I mars 2015 var antallet  40100 – noe som utgjør en vekst på 23,6 prosent på fem år. Siden 2010 har antallet alderspensjonister som bor i utlandet steget med 70 prosent.