Arkiv - Alderspensjon. Juni 2020

Statistikk pr. 30. juni 2020

Statistikknotat alderspensjon

Statistikknotat - Utviklingen i alderspensjon pr. juni 2020 (pdf)

Tabeller

Alderspensjonister: antall, andel, gradering og minstepensjon:

Utbetaling (kalenderår):

Bosted:

Nye alderspensjonister:

970 900 alderspensjonister per juni 2020

Ved utgangen av juni 2020 var det 970900 personer som mottok alderspensjon. Det er 23000 flere alderspensjonister enn per juni 2019. Økningen fra 2019 til 2020 er på 2,4 prosent. Det er ventet at antall alderspensjonister vil vokse også i årene framover. NAVs siste prognose indikerer at antallet vil passere 1 million i løpet av 2021.

I første og andre kvartal i 2020 ble 33800 personer registrert som nye alderspensjonister. Det er et høyere antall enn i samme periode i 2019, hvor det var 31 900 nye alderspensjonister. Endringen fra 2019 til 2020 er på 5,9 prosent. En betydelig del av økningen inntraff før koronasituasjonen.

Gjennomsnittlig alder ved første uttak av alderspensjon var 65,4 år i de to første kvartalene i 2020. For kvinner var gjennomsnittlig alder 66,1 år og for menn 64,8 år. 

Alderspensjonister fikk utbetalt 244300 kroner i gjennomsnittlig årlig alderspensjon fra folketrygden i 2019 (før skatt). Det er 6400 kroner mer enn i 2018. Da fikk alderspensjonistene utbetalt 237900 kroner. Økningen fra 2018 til 2019 er på 2,7 prosent. Hvis man tar hensyn til prisstigningen, så økte realverdien av gjennomsnittlig årlig alderspensjon med 0,5 prosent fra 2018 til 2019. 

Per juni 2020 var det 50000  alderspensjonister som bor i utlandet. I juni 2015 var antallet 40500 – noe som utgjør en vekst på 23,4 prosent på fem år. Siden 2010 har antallet alderspensjonister som bor i utlandet steget med 69 prosent.

Statistikken om utbetalinger i 2020 er påvirket av at trygdeoppgjøret for 2020 ble utsatt til 1. - 2. september på grunn av den såkalte korona-situasjonen. Reguleringen av alderspensjon vil imidlertid få virkning fra 1. mai, som vanlig. Første utbetaling med økt alderspensjon vil for de fleste alderspensjonister være i oktober. Økningen i alderspensjon fra og med mai vil bli etterbetalt.