Arkiv - Alderspensjon pr. 31. mars 1998-2007

Tabeller

Pr. 31. mars 2007 var det 634 051 personer som mottok alderspensjon. De siste tre åra har antallet økt med nærmere 12 000 personer.

Andelen alderspensjonister over 80 år har økt fra 30,2 prosent ved utgangen av 1. kvartal 1998 til 35,9 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2007.

Antall minstepensjonister har gått ned fra 230 918 pr. 31. mars 1998 til 181 689 pr. 31. mars 2007. Andelen minstepensjonister i forhold til alderspensjonister i alt har dermed gått ned fra 36,8 prosent til 28,7 prosent. Kvinner utgjør en stadig større andel av minstepensjonistene. Andelen kvinner var 86,0 prosent ved utgangen av 1. kvartal 1998 og 87,7 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2007.