Arkiv - Alderspensjon pr. 30. september 1988-2007

Tabeller

Pr. 30. september 2007 var det 638 244 personer som mottok alderspensjon. De siste tre årene har antallet økt med 13 000 personer.

Andelen alderspensjonister over 80 år har økt fra 30,5 prosent ved utgangen av 3. kvartal 1998 til 36,0 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2007. Det er Oslo som har størst andel alderspensjonister over 80 år. 4 av 10 alderspensjonister i Oslo er over 80 år. Fylket med færrest alderspensjonister over 80 år er Finnmark, der bare 3 av 10 er over 80 år.

Antall minstepensjonister har gått ned fra 261 427 pr. 30. september 1998 til 178 244 pr. 30. september 2007. Andelen minstepensjonister i forhold til alderspensjonister i alt har dermed gått ned fra 41,5 prosent til 27,9 prosent. Kvinner utgjør en stadig større andel av minstepensjonistene. Andelen kvinner var 85,0 prosent ved utgangen av 3. kvartal 1998 og 87,8 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2007. Men andelen kvinner med minstepensjon i forhold til alle kvinnelige alderspensjonister i alt har allikevel gått kraftig ned; fra 59,5 prosent i 1998 til 42,3 prosent i 2007. Det er Oslo og Akershus som har lavest andel alderspensjonister med minstepensjon med hhv. 17,1 og 18,4 prosent. Fylket med desidert høyest andel minstepensjonister er Sogn og Fjordane med 36,1 prosent.

Av befolkningen 67-69 år var det ved utgangen av 3. kvartal 2007 bare 1,4 prosent som ikke mottok alderspensjon, 4,1 prosent mottok redusert pensjon pga arbeidsinntekt og 94,5 prosent mottok full alderspensjon.

Antall nye alderspensjonister var i 1-3. kvartal 2007 31 255. Antallet har svingt noe de siste ti årene. I 1-3. kvartal 1998 var antallet 30 759. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 87,9 prosent i 1-3. kvartal 1998 til 94,0 prosent i 2007. Andelen minstepensjonister blant nye alderspensjonister i 1-3. kvartal gikk ned fra 29,0 prosent i 1998 til 21,7 prosent i 2007.