Arkiv - Alderspensjon månedstatistikk. Mars 2020

Statistikk pr. 31. mars 2020

I en periode framover vil det bli lagt ut månedlig statistikk over antall alderspensjonister og antall nye alderspensjonister.

Tabeller

 

Ved utgangen av mars 2020 var det 964200 personer som mottok alderspensjon. Det er 5400 flere alderspensjonister enn per desember 2019. Da var det 958800 alderspensjonister.

I 2020 januar kom det 5800 nye alderspensjonister, i februar 5500 nye alderspensjonister og i mars 5300. Det er noe høyere enn tilsvarende måneder i 2019, hvor det for januar, februar og mars var henholdsvis 5400, 5000 og 4800 nye alderspensjonister.

Det er tidligst mulig å ta ut alderspensjon fra måneden etter fylte 62 år. For å ta ut alderspensjon før man har fylt 67 år, må søker ha tilstrekkelig høy opptjening. En søker har tidligst rett til alderspensjon fra måneden etter NAV mottar søknaden. Det er derfor foreløpig for tidlig å si om flere velger å søke alderspensjon som følge av Koronasituasjonen i arbeidslivet og samfunnet for øvrig.