Arkiv - Alderspensjon. Desember 2018

Statistikk pr. 31. desember 2018

Statistikknotat alderspensjon

Infografikk

Alderspensjon Infografikk 2008-2018

(Trykk på infografikken for å se større versjon)

Tabeller

Alderspensjonister: antall, andel, gradering og minstepensjon

Utbetaling

Bosted

Nye alderspensjonister

 

Statistikk pr. desember 2018: Antall alderspensjonister er nå 937 447

Ved utgangen av desember 2018 var det 937 447 personer som mottok alderspensjon. Det er 20 775 flere alderspensjonister enn per 31. desember 2017. Økningen fra 2017 til 2018 er på 2,3 prosent. Det er ventet at antall alderspensjonister vil vokse også i årene framover. NAVs siste prognose indikerer at antallet vil passere 1 million i løpet av 2021.

61 746 personer ble registrert som nye alderspensjonister i løpet av 2018. Det er noe lavere enn i 2017, hvor antallet nye alderspensjonister var 62 996. Nedgangen fra 2017 til 2018 er på 2,0 prosent. Gjennomsnittlig alder ved første uttak av alderspensjon var 65 år i 2018. For kvinner var gjennomsnittlig alder ved første uttak 66 år og for menn 65 år.

Alderspensjonister fikk i snitt utbetalt 237 856 kroner i årlig alderspensjon fra folketrygden i 2018. I 2017 fikk alderspensjonistene utbetalt 232 578 i gjennomsnittlig årlig alderspensjon. Det utgjør en økning på 2,3 prosent fra 2017 til 2018. Imidlertid har prisveksten vært relativt høy i 2018, slik at realverdien av gjennomsnittlig årlig alderspensjonen gikk ned med omtrent 0,5 prosent fra 2017 til 2018.

Det er klare forskjeller i gjennomsnittlig alderspensjon til menn og kvinner. Kvinner fikk i snitt utbetalt 210 440 kroner i alderspensjon i 2018, mens menn fikk utbetalt 266 798 kroner. Menn får altså litt over en fjerdedel mer i alderspensjon enn kvinnene, hvis man tar utgangspunkt i kvinnenes alderspensjon.* Forskjellen mellom menn og kvinner skyldes lavere lønn, større innslag av deltidsarbeid og færre yrkesaktive år blant kvinner. Samtidig har forskjellen mellom kjønnene vært avtagende. Tilsvarende differanse var 38 prosent for ti år siden.

Antall minstepensjonister har gått ned med 9 562 personer fra desember 2017 til desember 2018. Det er en nedgang på 6,2 prosent. Ved utgangen av 2018 var antallet minstepensjonister 144 649. Det er flest kvinner som er minstepensjonister. 26 prosent av de kvinnelige alderspensjonistene var minstepensjonister i desember 2018. Blant menn var det kun 4 prosent av alderspensjonistene som var minstepensjonister.

*Fotnote: Beregner differansen i utbetaling mellom menn og kvinner – i prosent av kvinners alderspensjon