Arkiv - Alderspensjon. Juni 2018

Statistikk pr. 30. juni 2018

Statistikknotat alderspensjon

Tabeller

Alderspensjonister: antall, andel, gradering og minstepensjon

Utbetaling

Bosted

Nye alderspensjonister

Statistikk per juni 2018: Antall alderspensjonister er nå 927 600 

Ved utgangen av juni 2018 var det 927 600 personer som mottok alderspensjon. Det er om lag 21 200 flere pensjonister enn per 30. juni 2017. Økningen fra juni 2017 til juni 2018 er på 2,3 prosent.  Det er ventet at antall alderspensjonister vil vokse også i årene framover. NAVs siste prognose indikerer at antallet vil passere 1 million i løpet av 2021.

32 800 personer ble registrert som nye alderspensjonister i første halvår 2018. Det er noe lavere enn i første halvår 2017, hvor antallet nye alderspensjonister var 33 600.

Gjennomsnittlig alder for første uttak av alderspensjon var 65 år i første halvår 2018. For kvinner var gjennomsnittlig alder ved første uttak 66 år og for menn 65 år. 

Gjennomsnittlig månedlig alderspensjon steg fra 19 458 til  19 995 kroner etter økingen av grunnbeløpet i mai. Endringen ga alderspensjonister i gjennomsnitt 537 kroner mer i utbetaling i måneden.