Arkiv - Alderspensjon. Desember 2017

Statistikk pr. 31. desember 2017

Statistikknotat alderspensjon

Infografikk

Alderspensjon Infografikk 2007-2017 (des 2017)

 (Klikk på infografikken for å se versjon i full størrelse)

Tabeller

Alderspensjonister

Utbetaling

Kommunetall

Nye alderspensjonister

Statistikk per desember 2017: Antall alderspensjonister er nå 916 700 

I løpet av 2017 har antall alderspensjonister passert 900 000. Ved utgangen av desember 2017 var det 916 700 personer som mottok alderspensjon. Det er ventet at antall alderspensjonister vil vokse også i årene framover. NAVs siste prognose indikerer at antallet vil passere 1 million i løpet av 2021.

63 000 personer ble registrert som nye alderspensjonister i 2017. Det er noe lavere i 2016, hvor antallet nye alderspensjonister var 64 800.

Gjennomsnittlig alder for uttak av alderspensjon var 65 år i 2017. For kvinner var gjennomsnittlig uttaksalder 66 år og for menn 65 år.

 

 

Fakta

Kvalitetsarbeid på statistikken

Vi har gjort en del kvalitetsarbeid på pensjonsstatistikken for perioden 2012-2016. Dette er for å forbedre geografifordelingen. Vi har hatt en utfordring med geografifordelingen på bydeler. Som følge av dette ser vi noen små avvik fra tidligere publiserte tall. Det gir særlig utslag på bydelsnivå og noe på kommunenivå der det har vært endringer i kommunestrukturen. Små endringer forekommer også på andre tall.