Nye mottakere av hjelpestønad etter hoveddiagnose (primærdiagnose). 1. kvartal-3. kvartal 2014-2019. Kvinner og menn. Prosent.

201420152016201720182019
I alt *)100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Infeksjons- og parasittsykdommer0,50,30,50,50,40,5
Svulster8,67,87,37,55,75,3
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer6,76,47,37,57,36,6
- Diabetes mellitus5,75,36,16,36,15,3
- Andre endokrine sykdommer1,11,11,21,21,21,3
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser43,442,843,246,549,854,7
- Organiske psykiske lidelser/schizofrene og paranoide lidelser2,82,52,72,82,32,2
- Depressive lidelser0,20,30,20,30,30,2
- Nevroser og atferdsforstyrrelser36,336,036,640,343,949,1
- Andre psykiske lidelser0,30,30,30,30,40,4
- Psykisk utviklingshemming3,83,63,32,92,82,9
Sykdommer i nervesystemet 1)12,512,512,611,111,010,7
Sykdommer i øyet og øret2,72,62,82,72,02,1
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 2)3,44,53,33,02,32,3
- Hjernekarsykdommer (hjerneslag)2,63,52,32,01,71,5
- Andre sykommer i sirkulasjonssystemet0,81,01,01,00,70,8
Sykdommer i åndedrettssystemet3,95,13,82,92,83,2
- Astma2,73,42,62,11,92,3
- Andre åndedrettssykdommer og KOLS1,21,71,20,90,81,0
Sykdommer i fordøyelsessystemet1,21,70,91,50,90,9
Sykdommer i hud og underhud2,42,52,42,41,81,8
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev2,01,91,71,92,01,8
- Reumatoid artritt, artroser, myalgi/fibromyalgi0,40,30,50,30,20,3
- Ryggsykdommer0,40,40,20,40,30,3
- Andre muskel-skjelettsykdommer1,21,21,01,21,51,1
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene1,11,01,30,91,30,8
Medfødte misdannelser og kromosomavvik5,85,66,96,36,05,3
Symptomer, tegn 3)2,02,12,21,92,01,5
Skader, forgiftninger, og vold0,71,01,00,90,80,9
Alle andre diagnoser2,72,12,52,32,71,7
Diagnose mangler foreløpig0,30,20,20,11,3-
1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris
3) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er asteni (tretthet), hodepine og svimmelhet
*) Antall diagnosegrupper vil kunne variere noe gjennom året, da tall under 4 personer ikke publiseres og tabellen tilpasses dette.

Nye mottakere av hjelpestønad etter hoveddiagnose (primærdiagnose). 1. kvartal-3. kvartal 2014-2019. Kvinner og menn. Antall.

201420152016201720182019
I alt *)4 3624 3143 8653 8514 7174 307
Infeksjons- og parasittsykdommer211519191720
Svulster376338284290267227
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer293274284288345284
- Diabetes mellitus247228237241288227
- Andre endokrine sykdommer464647475757
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser1 8931 8461 6681 7922 3482 358
- Organiske psykiske lidelser/schizofrene og paranoide lidelser12411010410711094
- Depressive lidelser713911148
- Nevroser og atferdsforstyrrelser1 5851 5541 4151 5512 0692 114
- Andre psykiske lidelser111412132117
- Psykisk utviklingshemming166155128110134125
Sykdommer i nervesystemet 1)546541487429518459
Sykdommer i øyet og øret1171111091059591
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 2)15019212711411099
- Hjernekarsykdommer (hjerneslag)11414990777863
- Andre sykommer i sirkulasjonssystemet364337373236
Sykdommer i åndedrettssystemet170221148112130139
- Astma118148102799197
- Andre åndedrettssykdommer og KOLS527346333942
Sykdommer i fordøyelsessystemet537536574438
Sykdommer i hud og underhud10410692938679
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev878065759477
- Reumatoid artritt, artroser, myalgi/fibromyalgi161118131114
- Ryggsykdommer17188161214
- Andre muskel-skjelettsykdommer545139467149
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene504151345934
Medfødte misdannelser og kromosomavvik253243266244282228
Symptomer, tegn 3)878986759263
Skader, forgiftninger, og vold324339333838
Alle andre diagnoser11890968812973
Diagnose mangler foreløpig1298363-
1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris
3) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er asteni (tretthet), hodepine og svimmelhet
*) Antall diagnosegrupper vil kunne variere noe gjennom året, da tall under 4 personer ikke publiseres og tabellen tilpasses dette.