Hjelpestønadsmottakere, etter kjønn, fylke og sats. Pr. 31.12.2018. Antall.