Hjelpestønadsmottakere, etter kjønn, alder og sats. Pr. 31.12.2018. Antall.