5.1. Historikk

I tidligere Trygdestatistisk Årbok (på nav.no) finnes historikk bakover i tid.

5.2. Sammenlignbarhet over tid/endringer

Fra 1.4.1998 falt grunnstønaden bort for løpende tilfeller der sats 1 var gitt til kosthold ved diabetes. Endringen skjedde 1.1.1996 for nye tilfeller.