Mottatte skademeldinger knyttet til covid-19

Statistikken er oppdatert 7. juni 2021.

7. juni 2021 har NAV mottatt totalt 2066 skademeldinger knyttet til covid-19. Det er en økning på 220 siden 10. mai.

Skademeldingene er fordelt på følgende yrkesgrupper:

Helse- og omsorgssektoren (totalt om lag 1490 skademeldinger):

  • Med direkte tilknytning til pasienter og beboere (1380): sykepleiere og sykepleierstudenter i praksis (642), helsefagarbeidere (379), pleiemedarbeidere og pleieassistenter (131), leger (82), miljøterapeuter, paramedic/ambulansemedarbeidere, vernepleiere, jordmødre, tannleger, fysioterapeuter, psykologer m.fl.
  • Ikke direkte tilknytning til pasienter/beboere (110): ledere, sykehusadministrasjon, vedlikeholdsavdeling, renholdsmedarbeidere, bioingeniører, vektere og helsesekretærer m.fl.

Øvrige yrkesgrupper (576): lærere (72), miljøarbeidere, barnehageansatte (61), brannmenn, apotekteknikere og skoleelever.

Om statistikken

For yrkesgrupper som har meldt flere enn 50 tilfeller av Covid-19, er antallet skademeldinger angitt i parentes etter yrket.  

Vi gjør oppmerksom på at våre oversikter er basert på en manuell opptelling. Avvik kan derfor forekomme.

Statistikken er ikke å anse som offisiell statistikk fra NAV, men heller indikatorer som kan belyse effekten covid-19 har i samfunnet målt gjennom skademeldinger fra arbeidsgivere.

Publisering

Statistikken oppdateres den andre mandagen hver måned.