Grunnstønadsmottakere

Nye grunnstønadsmottakere

Ved utgangen av september 2018 var det 117 200 personer som mottok grunnstønad. Det er en prosentvis nedgang på 0,6 fra september 2017. For perioden september 2016 til 2017 var det en nedgang i antall mottakere på 1,1 prosent.

10,7 prosent av grunnstønadsmottakerne var under 18 år, 32,0 prosent var i alderen 18-49 år og 57,3 prosent var 50 år og eldre. Andelen kvinner utgjorde 59 prosent av alle grunnstønadsmottakere.

Det er flest personer med grunnstønad i Akershus, Oslo og Trøndelag, mens det er færrest personer i Sogn og Fjordane og Aust-Agder.

Over tid har det vært en endring i fordelingen mellom antall mottakere med sats 1 og sats 4.I 2009 var det ca. 50 % av alle grunnstønadsmottakere som hadde sats 1. Andelen har sunket for hvert år i 10-årsperioden og 39 % (45 300 personer) mottok sats 1 ved utgangen av september 2018. Antall mottakere med sats 4 har økt fra 19 % i 2009 til 36 % av alle mottakerne i 2018 (42 500 personer).

Ca. 2 600 nye mottakere fikk grunnstønad i løpet av de ni første månedene av 2018. Det er omtrent det samme som i 2017. I 2016 var det om lag 2 500 nye mottakere i perioden januar-september.

Grunnstønad gis for å dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av sykdom eller skade (som friske personer ikke har). Blant nye mottakere er det spesielt mange med grunnstønad pga. ekstrautgifter til fordyret kosthold ved diett, (73 % for perioden januar-september 2018), og med ekstrautgifter pga. slitasje på klær og sengetøy mm. (12 % av alle nye personer med grunnstønad).

Det har vært en kraftig økning i antall personer som får grunnstønad på grunn av fordyret kosthold, og spesielt er det mange med diagnosen cøliaki.

Diagnosestatistikk publiseres sammen med årstall for 2018.