Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Ytelse. Fylke. 30. september 2008. Antall

Fylke I alt Herav menn Overgangsstønad i alt Bare overgangsstønad Både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn Stønad til barnetilsyn i alt Bare stønad til barnetilsyn
I alt 24 220 941 20 662 16 980 3 682 7 240 3 558
Østfold 1 265 69 1 205 1 117 88 148 60
Akershus 2 067 69 1 710 1 431 279 636 357
Oslo 2 925 77 2 501 2 083 418 842 424
Hedmark 845 43 739 654 85 191 106
Oppland 847 54 735 597 138 250 112
Buskerud 1 245 47 1 044 876 168 369 201
Vestfold 1 440 47 1 164 889 275 551 276
Telemark 918 43 753 604 149 314 165
Aust-Agder 628 22 528 421 107 207 100
Vest-Agder 969 30 869 733 136 236 100
Rogaland 1 962 42 1 654 1 336 318 626 308
Hordaland 2 182 54 1 911 1 671 240 511 271
Sogn og Fjordane 448 20 398 305 93 143 50
Møre og Romsdal 1 412 58 1 144 829 315 583 268
Sør-Trøndelag 1 541 72 1 265 954 311 587 276
Nord-Trøndelag 776 60 715 595 120 181 61
Nordland 1 341 66 1 135 898 237 443 206
Troms 928 42 771 640 131 288 157
Finnmark 481 26 421 347 74 134 60

Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Ytelse. Fylke. 30. september 2008. Prosent

Fylke I alt Herav menn Overgangsstønad i alt Bare overgangsstønad Både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn Stønad til barnetilsyn i alt Bare stønad til barnetilsyn
I alt 100.0 3.9 85.3 70.1 15.2 29.9 14.7
Østfold 100.0 5.5 95.3 88.3 7.0 11.7 4.7
Akershus 100.0 3.3 82.7 69.2 13.5 30.8 17.3
Oslo 100.0 2.6 85.5 71.2 14.3 28.8 14.5
Hedmark 100.0 5.1 87.5 77.4 10.1 22.6 12.5
Oppland 100.0 6.4 86.8 70.5 16.3 29.5 13.2
Buskerud 100.0 3.8 83.9 70.4 13.5 29.6 16.1
Vestfold 100.0 3.3 80.8 61.7 19.1 38.3 19.2
Telemark 100.0 4.7 82.0 65.8 16.2 34.2 18.0
Aust-Agder 100.0 3.5 84.1 67.0 17.0 33.0 15.9
Vest-Agder 100.0 3.1 89.7 75.6 14.0 24.4 10.3
Rogaland 100.0 2.1 84.3 68.1 16.2 31.9 15.7
Hordaland 100.0 2.5 87.6 76.6 11.0 23.4 12.4
Sogn og Fjordane 100.0 4.5 88.8 68.1 20.8 31.9 11.2
Møre og Romsdal 100.0 4.1 81.0 58.7 22.3 41.3 19.0
Sør-Trøndelag 100.0 4.7 82.1 61.9 20.2 38.1 17.9
Nord-Trøndelag 100.0 7.7 92.1 76.7 15.5 23.3 7.9
Nordland 100.0 4.9 84.6 67.0 17.7 33.0 15.4
Troms 100.0 4.5 83.1 69.0 14.1 31.0 16.9
Finnmark 100.0 5.4 87.5 72.1 15.4 27.9 12.5