Personer med graderte foreldrepenger i løpet av 1. halvår 1999-2008. Kjønn. Alder. Antall

Tabellen gjelder foreldrepenger ved fødsel
 

Personer med graderte foreldrepenger i løpet av 1. halvår 1999-2008. Kjønn. Alder. Prosent

Tabellen gjelder foreldrepenger ved fødsel