Personer med engangsstønad i løpet av 1.-3. kvartal 1999-2008, fordelt på fylke. Antall

Fylke 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
I alt 11 064 10 849 9 831 9 172 10 365 9 443 9 766 9 780 9 252 8 922
Østfold 597 568 528 517 537 496 525 542 511 442
Akershus 803 814 693 696 801 740 725 759 752 683
Oslo 1 357 1 250 1 230 1 258 1 395 1 596 1 657 1 632 1 578 1 580
Hedmark 381 393 334 321 346 281 332 326 289 282
Oppland 308 384 314 271 322 297 287 302 233 256
Buskerud 485 470 455 431 502 467 443 483 428 467
Vestfold 496 490 447 370 455 364 418 434 416 407
Telemark 405 400 390 322 378 314 347 346 348 310
Aust-Agder 300 286 241 246 240 239 228 251 229 222
Vest-Agder 493 465 398 415 410 406 358 441 375 347
Rogaland 1 127 1 093 932 878 1 033 871 871 931 832 780
Hordaland 1 215 1 281 1 105 1 001 1 132 1 025 1 055 936 986 910
Sogn og Fjordane 213 186 175 170 183 147 170 155 143 145
Møre og Romsdal 590 563 563 480 561 454 460 440 405 368
Sør-Trøndelag 691 632 609 553 609 506 552 579 571 550
Nord-Trøndelag 360 378 319 291 350 304 325 292 244 272
Nordland 593 526 514 443 563 455 487 444 436 445
Troms 375 383 347 297 321 287 336 311 285 293
Finnmark 200 225 159 158 157 148 151 140 144 129
NAV Utland 74 59 78 53 69 45 38 36 47 34
Uoppgitt 1 3 - 1 1 1 1 - - -
Tabellen gjelder engangsstønad ved fødsel

Personer med engangsstønad i løpet av 1.-3. kvartal 1999-2008, fordelt på fylke. Prosent

Fylke 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Østfold 5,4 5,2 5,4 5,6 5,2 5,3 5,4 5,5 5,5 5,0
Akershus 7,3 7,5 7,0 7,6 7,7 7,8 7,4 7,8 8,1 7,7
Oslo 12,3 11,5 12,5 13,7 13,5 16,9 17,0 16,7 17,1 17,7
Hedmark 3,4 3,6 3,4 3,5 3,3 3,0 3,4 3,3 3,1 3,2
Oppland 2,8 3,5 3,2 3,0 3,1 3,1 2,9 3,1 2,5 2,9
Buskerud 4,4 4,3 4,6 4,7 4,8 4,9 4,5 4,9 4,6 5,2
Vestfold 4,5 4,5 4,5 4,0 4,4 3,9 4,3 4,4 4,5 4,6
Telemark 3,7 3,7 4,0 3,5 3,6 3,3 3,6 3,5 3,8 3,5
Aust-Agder 2,7 2,6 2,5 2,7 2,3 2,5 2,3 2,6 2,5 2,5
Vest-Agder 4,5 4,3 4,0 4,5 4,0 4,3 3,7 4,5 4,1 3,9
Rogaland 10,2 10,1 9,5 9,6 10,0 9,2 8,9 9,5 9,0 8,7
Hordaland 11,0 11,8 11,2 10,9 10,9 10,9 10,8 9,6 10,7 10,2
Sogn og Fjordane 1,9 1,7 1,8 1,9 1,8 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6
Møre og Romsdal 5,3 5,2 5,7 5,2 5,4 4,8 4,7 4,5 4,4 4,1
Sør-Trøndelag 6,2 5,8 6,2 6,0 5,9 5,4 5,7 5,9 6,2 6,2
Nord-Trøndelag 3,3 3,5 3,2 3,2 3,4 3,2 3,3 3,0 2,6 3,0
Nordland 5,4 4,8 5,2 4,8 5,4 4,8 5,0 4,5 4,7 5,0
Troms 3,4 3,5 3,5 3,2 3,1 3,0 3,4 3,2 3,1 3,3
Finnmark 1,8 2,1 1,6 1,7 1,5 1,6 1,5 1,4 1,6 1,4
NAV Utland 0,7 0,5 0,8 0,6 0,7 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4
Uoppgitt 0,0 0,0 . 0,0 0,0 0,0 0,0 . . .
Tabellen gjelder engangsstønad ved fødsel