Mottakere av kontantstøtte pr. mars, etter fylke. 2000-2009