Mottakere av kontantstøtte pr. 31. mars, etter kjønn og alder. 2000-2008