Menn med foreldrepenger i løpet av året fordelt på fylke. Gjennomsnittlig antall dager. 2005-2014

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I alt 26 29 32 32 31 37 41 43 46 49
Østfold 23 26 30 30 29 37 40 41 43 47
Akershus 26 29 32 33 32 38 42 45 48 51
Oslo 30 33 36 36 36 42 45 47 49 53
Hedmark 24 27 30 31 31 36 41 43 46 48
Oppland 24 26 30 31 29 35 38 41 43 46
Buskerud 26 28 30 31 31 36 40 42 45 47
Vestfold 25 28 31 30 30 36 39 43 44 48
Telemark 25 29 32 31 31 35 38 41 45 47
Aust-Agder 23 26 29 28 27 31 36 38 41 44
Vest-Agder 23 27 29 29 28 32 35 37 39 41
Rogaland 24 27 30 30 29 34 38 40 42 44
Hordaland 27 30 33 33 32 38 43 45 48 50
Sogn og Fjordane 26 27 29 30 29 34 38 41 44 47
Møre og Romsdal 23 26 28 29 28 34 38 41 44 47
Sør-Trøndelag 27 31 33 33 32 39 43 45 47 50
Nord-Trøndelag 27 28 32 31 30 35 40 42 45 48
Nordland 26 30 31 32 32 37 41 44 47 51
Troms 29 33 36 35 35 40 43 45 48 52
Finnmark 30 33 34 34 32 40 44 45 45 50
Bosatt i utlandet 52 42 47 49 47 54 57 57 58 66
Tallene gjelder foreldrepenger ved fødsel
Fedrekvoten: 4 uker (20 dager) for barn født fom 1. april 1993, 5 uker (25 dager) fom 1. juli 2005, 6 uker (30 dager) fom 1. juli 2006, 10 uker (50 dager) fom 1. juli 2009, 12 uker (60 dager) fom 1. juli 2011, 14 uker (70 dager) fom 1. juli 2013 og 10 uker (50 dager) fom 1. juli 2014.
Foreldrepenger kan gis inntil barnet fyller tre år. Dermed kan èn og samme person ha utbetaling av foreldrepenger (periodevis) over flere år, og vil da telle med i statistikken i hvert enkelt år

Kvinner med foreldrepenger i løpet av året fordelt på fylke. Gjennomsnittlig antall dager. 2005-2014

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I alt 124 123 123 124 123 117 116 112 114 113
Østfold 120 123 121 125 125 118 118 111 112 113
Akershus 122 124 121 122 122 116 114 111 113 112
Oslo 123 123 122 123 120 116 115 112 116 114
Hedmark 123 123 120 125 124 115 117 112 112 109
Oppland 126 124 124 127 123 120 117 113 115 113
Buskerud 124 123 124 123 120 117 116 114 114 115
Vestfold 125 121 123 124 122 115 117 110 111 112
Telemark 123 123 124 123 126 122 117 112 114 117
Aust-Agder 122 120 123 122 123 119 116 112 111 111
Vest-Agder 123 123 119 124 125 117 116 111 114 110
Rogaland 125 124 125 127 126 118 116 112 114 111
Hordaland 126 126 124 125 124 120 118 112 113 110
Sogn og Fjordane 126 125 124 123 126 118 118 111 120 114
Møre og Romsdal 122 122 121 124 120 115 116 111 112 110
Sør-Trøndelag 121 122 121 121 120 115 114 110 112 112
Nord-Trøndelag 122 124 122 123 123 117 118 114 116 115
Nordland 124 120 125 119 123 116 118 114 115 114
Troms 127 121 123 124 124 118 118 113 114 115
Finnmark 123 121 126 124 122 117 115 114 115 114
Bosatt i utlandet 137 138 137 136 129 131 140 135 136 133
Tallene gjelder foreldrepenger ved fødsel
Fedrekvoten: 4 uker (20 dager) for barn født fom 1. april 1993, 5 uker (25 dager) fom 1. juli 2005, 6 uker (30 dager) fom 1. juli 2006, 10 uker (50 dager) fom 1. juli 2009, 12 uker (60 dager) fom 1. juli 2011, 14 uker (70 dager) fom 1. juli 2013 og 10 uker (50 dager) fom 1. juli 2014.
Foreldrepenger kan gis inntil barnet fyller tre år. Dermed kan èn og samme person ha utbetaling av foreldrepenger (periodevis) over flere år, og vil da telle med i statistikken i hvert enkelt år